NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Duurzaamheid in financiële diensten: Overstap naar datagestuurde IT-infrastructuur

De druk is hoog. Leiders en beleggers in de financiële dienstverlening zijn terechtgekomen in een storm van normen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) (environmental, social and corporate governance) en de toenemende publieke aandacht voor duurzaamheid.

William Fenick, Vice President, Enterprise Verticals

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de industrie geworden. Beleggers en activisten onderwerpen bedrijven aan een nog zwaardere toetsing als het gaat om de financiering van bedrijven met een hoge uitstoot. De explosieve wereldwijde groei van de hoeveelheden gegevens heeft sterk bijgedragen aan de toename van de rekenkracht, die grotendeels werd aangewakkerd door producten en diensten die gebruikmaken van geautomatiseerde intelligentie (AI) en machineleren (ML). Als gevolg daarvan gelden er strenge industriële ESG-voorschriften om de uitstoot van koolstofdioxide te compenseren, energie te besparen en natuurlijke hulpbronnen te behouden.

Bestuurders en directieleden van financiële dienstverleners moeten nu actie ondernemen om volledig aan die ESG-vereisten te voldoen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Een datagestuurde IT-infrastructuur en een ESG-conforme, milieuvriendelijke datacenterplanning zouden essentiële onderdelen van een milieuvriendelijke inzet en bedrijfsstrategie van het bedrijf in het algemeen moeten zijn.

Topmanagers en besluitvormers in de financiële dienstverlening zien nu al de voordelen van duurzaamheid als prioriteit, door:

  • feedback van aandeelhouders en klanten over op ESG-gebaseerde strategieën
  • verwachtingen en voorkeuren van klanten met betrekking tot milieuvriendelijke praktijken
  • strenge regelgeving op alle overheidsniveaus, specifiek gericht op minder uitstoot van koolstofdioxide
  • de druk op bedrijven om van betekenis en innovatief te blijven in een concurrerende markt
  • merkpositionering en -differentiatie binnen de sector

Het ROI van duurzaamheid gaat verder dan alleen menselijkheid en goodwill - het levert ook een tastbaar rendement op. Volgens onderzoek door Forrester Analytics behalen ondernemingen die de nadruk leggen op duurzaamheid een gezonder resultaat, met daarbij een grotere klantentevredenheid en een beter behoud van werknemers.

Uit onderzoek blijkt ook dat financiële dienstverleners die duurzame bedrijfsmodellen aangrijpen, de kans krijgen om waardevolle klanten voor zich te winnen. Dit is belangrijk in een tijd waarin consumenten van alle leeftijden zich steeds meer bewust zijn van en meer gericht zijn op de inspanningen van bedrijven voor sociale verantwoordelijkheid. Daarom kiezen zij eerder voor bedrijven die zich inzetten voor lokale gemeenschappen, werknemers goed behandelen en hun impact op het milieu verminderen.

Voor organisaties in de financiële dienstverlening die hun merkbekendheid, hun branchedifferentiatie en de aandelenkoers van hun aandeelhouders willen verhogen door middel van een duurzame bedrijfsvoering, gaat het verder dan alleen zeggen dat zij streven naar duurzaamheid. Hiervoor is de implementatie van een wereldwijde datagestuurde hybride IT-infrastructuur vereist, die mogelijk wordt gemaakt door een sterke focus op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaamheidsinitiatieven in de toeleveringsketen.

Zij hebben datacenter-partners nodig met een conform wereldwijd platform, dat de infrastructuur, technologie en middelen biedt om aan de veranderende bedrijfsbehoeften te voldoen, alsmede de flexibiliteit om zich aan te passen aan de ontwikkelingen van duurzaamheidsdoelstellingen en -vereisten.

Hier wordt uitgelegd hoe de juiste datagestuurde hybride IT-infrastructuur financiële dienstverleners kan ondersteunen die zich inzetten voor duurzaamheid en dit als doel hebben en wat de overwegingen voor een belangrijke IT-architectuur zijn.

Ontwikkelingen in wetgeving

Voor financiële dienstverleners werd het begrip duurzaamheid in eerste instantie geassocieerd met duurzaam investeren, een trend die zijn wortels heeft in de jaren 1970 en 1980 toen filantropie en sociaal bewustzijn de boventoon voerden.

Sindsdien is de druk op financiële dienstverleners om te beleggen op basis van ESG-overwegingen, op lokaal, regionaal en internationaal niveau aanzienlijk toegenomen. Dit strekt zich verder uit tot het operationele gedrag van financiële ondernemingen.

De Europese Unie heeft een volledige taxonomie voor duurzame projecten en activiteiten en er gelden momenteel meer dan 200 milieuwetten voor financiële diensten over de hele wereld.

Financiële dienstverleners moeten een veelomvattende, veelzijdige benadering van duurzaamheid aannemen die rekening houdt met alle activiteiten, processen en producten - met inbegrip van de implementatie van een hybride datagestuurde IT-infrastructuur die voldoet aan de huidige en toekomstige wettelijke eisen.

Groei & Concurrentie

Naar schatting zal de markt voor financiële diensten, nadat bedrijven hun activiteiten opnieuw hebben georganiseerd en zich hebben hersteld van de gevolgen van corona, groeien tot $28,5 biljoen in 2025 met een samengesteld rendement van 6% op jaarbasis.

Tussen een kwart en een derde van de consumenten laat waarden meewegen in hun keuze voor financiële dienstverleners. Bijna 70% van de uitstekend geïnformeerde en mondige consumenten is van plan om nog meer inspanningen te doen voor het proactief en bewust identificeren van merken die werken aan het verminderen van de milieu-impact, waarbij 61% op zoek gaat naar energie-efficiënte labels als zij aankopen doen. Financiële dienstverleners die kunnen aantonen dat zij niet alleen dezelfde sociale en milieuwaarden delen, maar daar ook daadwerkelijk naar handelen, komen duidelijk naar voren als grote winnaars in de race om nieuwe cliënten aan te trekken en de loyaliteit van bestaande, waardevolle cliënten te behouden.

Voor financiële dienstverleners die de nadruk leggen op energie-efficiëntie en een kleinere CO2-voetafdruk, is het belangrijk om te werken met providers die een solide duurzaamheidsstrategie hanteren en kosteneffectieve groene datacenters bieden.

Het datacenter-portfolio van Digital Realty is ontworpen om toonaangevende PUE (power usage effectiveness) te leveren, waarbij minder bouwmateriaal nodig is. We maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen en zorgen waar mogelijk voor hergebruikt water om het gebruik van drinkwater te minimaliseren. Onze datacenters beschikken ook over zeer efficiënte hardware, koeltechnologieën en softwareprocessen om de efficiëntie te maximaliseren en de impact op het milieu te beperken.

Deze initiatieven leveren aantoonbaar een hogere vermogenswaarde en lagere bedrijfskosten op.

Explosieve datagroei

Met honderden miljoenen financiële transacties in de financiële wereld per dag creëert, verbruikt en verwerkt de financiële dienstensector nu al bijna onberekenbare hoeveelheden gegevens.

Volgens de Data Gravity Index™ zullen banken en financiële dienstverleners in G2000-ondernemingen hun data gravity intensiteit naar verwachting verhogen met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 146% tot 2024. Dat is de eerste plaats van de zeven verschillende G2000-sectoren die in de index zijn opgenomen.

Het niet kunnen onderkennen en omgaan met de explosieve groei van hoeveelheden gegevens, de barrières voor een datagestuurde infrastructuur en de implicaties voor een veilige gegevensuitwisseling zullen zeer reële gevolgen voor de financiële dienstverleners hebben in termen van energieverbruik, stijgende kosten en krimpende marges - welke mogelijk allemaal op hetzelfde moment kunnen optreden.

Cyber- en gegevensbeveiligingsrisico's

Het omgaan met steeds grotere hoeveelheden gegevens stelt instellingen voor financiële dienstverlening ook bloot aan een verhoogd risico op gegevensverlies of -corruptie als gevolg van aanhoudende cybercriminaliteit of stroomuitval.

Volgens de Boston Consulting Group (BCG) hebben financiële dienstverleners nu al 300 keer meer kans om het doelwit van een cyberaanval te worden dan bedrijven in andere industriesectoren.

Om uitvaltijden, de daarmee gepaard gaande kwetsbaarheid van gegevens en cyberdreigingen tot een minimum te beperken, hebben financiële dienstverleners een wereldwijd geïntegreerd bedrijfsplatform nodig dat on-demand werkt, aangevuld met realtime intelligentie om klanten, partners en werknemers optimaal van dienst te kunnen zijn via digitale interacties op alle plekken waar het bedrijf aanwezig is. Om dit bedrijfsplatform mogelijk te maken, hebben ondernemingen een datagestuurde infrastructuur-architectuur nodig die is ontworpen om data gravity te weerstaan, gegevens dicht bij de klant te beveiligen, data compliance te handhaven, en met artificiële intelligentie (AI) werkt.

Wereldwijde impact van Digital Realty's ESG-strategieën

In meer dan 15 jaar heeft Digital Realty het grootste wereldwijde platform van multi-tenant datacentercapaciteit1, samengesteld, terwijl het op één na grootste carrier-neutrale interconnectieplatform ter wereld exploiteert.2 We bedienen meer dan 4.000+ van de grootste en meest innovatieve bedrijven ter wereld.3

We assisteren onze klanten nu al met uiterst efficiënte, hybride IT-infrastructuren die met datagestuurde duurzaamheidsstrategieën worden ondersteund, zorgen voor een kleinere CO2-voetafdruk en essentiële bedrijfsfuncties aansturen tegen een fractie van de normale kosten.

Onze veelomvattende duurzaamheidsaanpak omvat onderhandelingen voor overeenkomsten inzake hernieuwbare energie met nationale en internationale nutsbedrijven en het gebruik van ondergrondse waterhoudende lagen om het energieverbruik van koelsystemen met 20% te verlagen.

In 2020 en in januari 2021 hebben we voor 3,1 miljard euro aan groene obligaties uitgegeven tegen zeer aantrekkelijke tarieven, wat onze totale uitgifte sinds 2015 op $5,6 miljard brengt.

In 2020 hebben we ons ertoe verbonden om onze Scope 1- en Scope 2-uitstoot (direct en indirect) met 68% te verlagen in meer dan 290 van de datacenters die wij exploiteren en beheren in 24 landen. Dit komt overeen met de beoogde 1,5 graden als gevolg van klimaatverandering, dat is bevestigd door het Science-Based Target Initiative voor verminderde koolstofuitstoot in 2030.

Download voor meer informatie over onze milieu- en duurzaamheidsstrategieën het Digital Realty 2020 Environmental, Social and Governance Report.

1.451 Research, Market Forecast, Leased Datacenter Global Providers, 2020. Capacity measured in terms of
operational square footage

2.Synergy Research Group; Second largest carrier neutral interconnection global 

3.Digital Realty Trust, Inc. (2021). Form 10-K 2020