NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Een nieuwe kijk op Smart Manufacturing via een duurzaam wereldwijd platform

Sormeh McCullough, ESG Senior Manager, Digital Realty

Meedenken over de toekomst van Smart Manufacturing

Smart Manufacturing geeft een nieuwe vorm aan de toekomst in data-infrastructuur. Dit is een reactie op fragiele toeleveringsketens, een verhoogde inflatie en de strijd om talent: factoren die botsen en turbulentie veroorzaken.

Gelet op de toekomst van Smart Manufacturing leidt deze turbulentie tot zorgen op het gebied van beveiliging, kosten en het navigeren door wettelijke en legacy-gerelateerde beperkingen aan architectuur. Op dit punt kan duurzaamheid worden benut om stabiele winstmarges te ondersteunen, de impact op het milieu te verminderen en het bewustzijn van de gemeenschap te vergroten.

Smart Manufacturing draait niet langer alleen om het kiezen voor ESG. Toekomstgerichte leiders zien op dit moment in de zich ontwikkelende toeleveringsketen een risico dat ESG-initiatieven nieuwe controlemechanismen met zich meebrengen. Zeker wanneer de toekomst van Smart Manufacturing niet alleen draait om het fixeren van kortetermijnwinsten, maar ook om het plannen van de risico's voor winstgevendheid op middellange en lange termijn - waarvoor tegenwoordig strategische investeringen vereist zijn.

 

Een ecosysteem voor Smarter Factory's

Meer dan 70% van de bedrijven met een omzet van $1B+1 is van plan om de komende twee jaar ten minste zes tot tien nieuwe datalocaties toe te voegen. Deze explosie van data en locaties kan niet worden ondersteund door de huidige backhaul-infrastructuur. Temeer omdat Smart Manufacturing gegevensuitwisseling vereist om te kunnen communiceren via meerdere interne en externe platforms waarbij analyses worden uitgevoerd op wereldwijde aanwezigheidspunten. Dit dwingt tot een nieuwe architectuur die de verkeersstroom omkeert en gebruikers, netwerken en clouds naar een veilige en neutrale ontmoetingsplaats leidt.

sustainability

 

Connected Data Community-aanpak

Tot 2024 zullen de wereldwijde 2000-fabrikanten, zoals vastgelegd in Forbes' jaarlijkse ranglijst van 's werelds 2000 grootste openbare bedrijven, te maken krijgen met een versnelling van de intensiteit van Data Gravity met een samengesteld jaarlijks wereldwijd groeipercentage van 144%2. Deze zal voortkomen uit meer verbonden apparaten die direct-to-consumer-services, tracking binnen de gehele toeleveringsketen en een verbeterde realtime kwaliteitscontrole mogelijk maken. Er zal meer nadruk komen te liggen op het verkrijgen van inzichten uit deze nieuw gecreëerde gegevens op een tijdgevoelige, performante en conforme manier.

Met samengevoegde gegevens krijgen fabrikanten en partners de mogelijkheid om upstream-uitdagingen te voorspellen voordat deze zich daadwerkelijk voordoen. Data-compliance zal voor iedereen minder omslachtig worden. Na verloop van tijd zal deze verbonden datacommunity-aanpak tot minder verspilling en meer flexibiliteit leiden om een oplossing te bieden voor Data Gravity.

 

Ontsnap aan de achtbaan van energie-inflatie 

Veel fabrikanten hebben reeds de pijn van volatiele en inflatoire energiekosten ondervonden. Dit heeft geleid tot uitdagende beslissingen als het gaat om prijsstelling en winstgevendheid. 73% van de productieleiders in PwC's Pulse Survey verwacht de prijzente zullen verhogen als reactie op de stijgende energiekosten, in combinatie met andere onderdelen en componenten. Door energie veroorzaakte prijsstijgingen kunnen leiden tot minder bestellingen en klantverloop, terwijl het niet verhogen van de prijzen leidt tot kleinere marges.

sustainability

 

De toekomst van Smart Manufacturing is mede afhankelijk van de toepassing van Industrie 4.0-technologieën om de duurzaamheid te verbeteren. Het Industriële Internet der Dingen (IIoT) zal het energieverbruik doen dalen doordat gegevens worden verstrekken en samengevoegd tot bruikbare analyses. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van simulaties via high-performance computerprocessen (HPC), waarbij het verbruik wordt geoptimaliseerd ten opzichte van de gebruikskosten.

Digital Realty heeft 100% hernieuwbare dekking4 gerealiseerd voor zijn Amerikaanse colocatiediensten en Europese portefeuilles. Dit omvat 910 MW aan nieuwe zonne- en windprojecten op contractbasis in de VS. En op meerdere Europese locaties, en nu ook in delen van de VS, wordt afvalwarmte gerecycled5 om huizen en gebouwen te verwarmen. De toekomst van Smart Manufacturing omvat ook het gebruik van thermische optimalisatiesoftware op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en virtual reality (VR), om complexe luchtstroom- en koelingsinefficiëntie te analyseren.

sustainability

 

Gezamenlijk leveren investeringen zoals deze en talloze andere investeringen een flexibelere en duurzamere digitale transformatie op. Deze investeringen zullen de manier veranderen waarop productiebedrijven waarde creëren en leveren om klanten, partners en werknemers optimaal te bedienen via verschillende kanalen en op meerdere bedrijfsmatige aanwezigheidspunten.

 

Verhogen van de duurzaamheidswaarden die belangrijk zijn voor een steeds jongere beroepsbevolking

De loonkostenverplichtingen die worden beschouwd als onderdeel van het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten, drukken de toch al kleine marges voor veel toonaangevende productiebedrijven, wat op zijn beurt leidt tot een dreigende personeelsinkrimping. De Smart Factory heeft naast de concurrerende arbeidsmarkt behoefte aan meer duurzame mogelijkheden om talent aan te trekken en vast te houden.

Volgens een rapport van Deloitte heeft generatie Z de meeste aandacht voor duurzaamheid bij het zoeken naar werk6, meer dan alle voorgaande generaties. Nu is een duurzamere datacentrische infrastructuur alleen niet voldoende om medewerkers ervan te overtuigen duurzaamheid serieus neemt. Maar Smart Factory's die hun basis hebben in nog slimmere platforms kunnen zodanig worden geoptimaliseerd dat ze een positieve impact op het milieu hebben. U kunt een visie aanbieden waarin via verbonden datagemeenschappen industriële behoeften en de impact op het milieu in balans worden gebracht. En u kunt die visie nastreven op basis van een veilige en neutrale ontmoetingsplaats die de manier verandert waarop fabrikanten waarde creëren en leveren binnen de digitale economie.

 

Conclusie:

De toekomst van Smart Manufacturing heeft verbonden datagemeenschappen nodig om Smart Factory's en Industrie 4.0 duurzaam en efficiënt te maken.
Om u tijdens dit proces te helpen, hebben we een bibliotheek met geavanceerde bronnen samengesteld op basis van onze PDx™-methodologie voor het optimaliseren van gegevensuitwisseling.

 

De Optimizing Manufacturing Data Exchange PDx Solution Toolkit is ontwikkeld door deskundige Solutions Architects en omvat:

  1. Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) oplossingsoverzicht
    • Een gecodificeerde strategie en oplossingsaanpak voor datagestuurde digitale transformatie
  2. Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) blueprint
    • Een integratie- en hostingoplossingsproces in drie stappen om de doelarchitectuur te realiseren
  3. Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) Design Guide
    • Methodologie voor het plannen, identificeren, in kaart brengen en implementeren die een echte waarde-impact laat zien

Sormeh McCullough is a Senior Manager on the ESG Team at Digital Realty. She supports development of the company’s strategy and global targets and helps oversee the implementation of the company’s Environmental, Social, and Governance (ESG) programs. Sormeh manages the company’s annual ESG reporting and supports the company’s renewable energy, energy efficiency, water conservation, and diversity, equity and inclusion (DEI) efforts.

1.CIO. (n.d.). Global Data Insights Survey 2022 - CIO insights. Digital Realty. Afkomstig van digitalrealty.com
2.Digital Realty. (n.d.). (rep.). Data Gravity Index DGx. Afkomstig van go2.digitalrealty.com
3.Anderson, D., & Murray, M. (2022, February 16). Inflation, supply chain snarls and the incredible shrinking margin: What do manufacturers do now? PwC. Afkomstig van pwc.com
4.Sustainability objectives. Digital Realty. (n.d.). Afkomstig van digitalrealty.com
5.Johnson, D. (2014, September 30). Amazon’s Innovative Use of Data Center Real Estate [web log]. Afkomstig van digitalrealty.com
6.How consumers are embracing sustainability. Deloitte United Kingdom. (n.d.). Afkomstig van deloitte.com