NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Gebruik van datagestuurde strategieën om de uitwisseling van financiële gegevens te optimaliseren

Tony Bishop, SVP, Platform, Growth & Marketing


De snelle ontwikkelingen in de digitale economie zorgen ervoor dat organisaties in de financiële dienstverlening worden hervormd en veranderen de manier waarop zij waarde creëren en leveren. Daarbij creëren, verwerken en bewaren bedrijven meer gegevens dan ooit tevoren en dat heeft het afgelopen jaar tot een explosie van gegevens geleid, gevolgd door een versnelde digitale transformatie. Ondanks de verstorende uitdagingen die dit alles met zich meebrengt, is het van het grootste belang dat we ons realiseren dat dit alles kan worden benut om:

 • Klantervaringen te verrijken
 • Marges en concurrentievoordelen te verhogen
 • Groeimogelijkheden uit te breiden

Dit zouden essentiële functies voor elke sector moeten zijn, maar zijn van cruciaal belang in de financiële dienstensector.

Dus wat moet u als financiële dienstverlener doen om die doelen te bereiken in een tijdperk van explosieve datagroei en versnelde digitale transformatie?

U moet de IT-infrastructuur herzien en opnieuw uitvinden om u te kunnen richten op het optimaliseren van gegevensuitwisseling.

De intensiteit van de data gravity dwingt tot een fundamentele verschuiving in de strategie voor de IT-infrastructuur-architectuur binnen de financiële dienstensector

De enorme hoeveelheden gegevens die binnen de sector worden gegenereerd, vooral na de pandemie, veroorzaakten een enorme stijging (bijna twee keer zoveel als dat door bedrijven met verpakte consumptiegoederen werd gemeld) in de digitale versnelling, volgens een onderzoek in 2020 van McKinsey.

Wij hebben ons eigen onderzoek uitgevoerd, een wereldwijde database opgezet en de code gekraakt voor het meten, kwantificeren en voorspellen van de groeiende intensiteit van de levenscyclus van bedrijfsdata en de impact daarvan op de IT-infrastructuur. Dit is een megatrend, die data gravity wordt genoemd en explosief blijft toenemen binnen de financiële dienstverlening.

Als die megatrend wordt gecombineerd met de versnelde digitale transformatie, krijgen financiële dienstverleners te maken met een reeks belangrijke uitdagingen, waaronder:

 • Groei en concurrentie – continue druk op de marges, doelstellingen voor datamonetarisering en FinTech-concurrentie
 • Complexiteit en cyberrisico – veranderende klantvoorkeuren en toenemende verliezen als gevolg van fraude
 • Regelgeving en naleving – stortvloed aan regelgeving, datagestuurde regelgeving en voortdurende cyberdreigingen
 • Fusies en overnames – schaalvergroting door consolidatie, diversificatie van bedrijfstakken en overname van innovatieve bedrijven

Of het nu gaat om retail en commercieel bankieren, effecten, handel en investeringsbankieren (IB), vermogens- en activabeheer of de verzekeringssectoren, het is essentieel om een verschuiving in de infrastructuurstrategie door te voeren die zich richt op het optimaliseren van gegevensuitwisseling:

 • Barrières inzake data gravity weerstaan
 • Gevoelige data beveiligen
 • Data compliance handhaven
 • Op AI-gebaseerde mogelijkheden gebruiken
 • Risico's verminderen
 • Kosten verlagen
 • Inkomsten verhogen

Het optimaliseren van gegevensuitwisseling helpt om klanten in alle takken van de financiële dienstverlening te beschermen en van dienst te zijn

Data gravity zorgt er niet alleen voor dat de workflowprestaties van bedrijven worden belemmerd en de kosten worden verhoogd, maar leidt ook tot nieuwe beveiligingsproblemen die als gevolg van wettelijke voorschriften en andere kunstmatige beperkingen nog gecompliceerder worden.

IT-managers en besluitvormers bij banken, kredietverenigingen en andere financiële instellingen moeten een effectieve datagestuurde strategie gebruiken, die data vastlegt, verwerkt en verbindt met alle relevante bedrijfstakken.

Retail en commercieel bankieren

Image 4

 

Als u in deze sector werkt, moet het volgende bepaald worden:

Hoe zorg ik voor een verrijkte bankervaring en bied ik de klant tegelijkertijd privacy en op AI-gebaseerde krediet- en fraudebescherming?

Het is moeilijk om dit met traditionele infrastructuren te bereiken, omdat deze barrières vormen die van invloed zijn op het creëren van data, de controle op in- en uitgangen en het vermogen om AI en machineleren te gebruiken. Daarbij moet ook vermeld worden dat data gravity de middelen om wereldwijd te bankieren ernstig kan beperken.

Door een datagestuurde architectuur te creëren die de gegevensuitwisseling optimaliseert, zijn retailbedrijven en commerciële banken in staat om:

 • Een concurrerende bankervaring te bieden
 • De data dicht bij de klant te beveiligen
 • AI-gebaseerde risico's en fraude te lokaliseren
 • Lokale data compliance te handhaven

Effecten, handel en investeringsbankieren

Image 4

 

In de hedendaagse effecten- en handelswereld wordt AI overal voor gebruikt, van het optimaliseren van strategieën om de markt te verslaan (voor Alpha) tot het benutten van kansen voor investeringsbankieren. Tot slot houdt u zich ook bezig met investeren in ESG en alternatieve data.

In de huidige digitale economie kunnen echter meerdere belemmeringen optreden, zoals de beperkte beschikbaarheid van AI/machineleren, wereldwijde beperkingen op handelsmogelijkheden en in- en uitgangscontroles.

Door de gegevensuitwisseling voor effecten, handel en investeringsbankieren te optimaliseren, kunt u:

 • Concurrerende handelsstrategieën opzetten
 • Veilige data-integratie met derden zeker stellen
 • AI-gebaseerde interacties in investeringsbankieren lokaliseren
 • Lokale data compliance handhaven

Vermogens- en activabeheer

Image 4

 

Als u een vermogensbeheerder bent of bij een beleggingsonderneming werkt, probeert u een gedifferentieerde advieservaring voor klanten te creëren en alternatieve databronnen en inzichten te integreren om het concurrentievoordeel te behouden. Dit wordt versterkt door strategieën te combineren met op AI-gebaseerde metingen en rapportages.

Net als andere financiële dienstverleners worden vermogensbeheerders met uitdagingen op het gebied van AI/machineleren en in- en uitgangscontroles geconfronteerd. Ook zijn er nog steeds uitdagingen als het gaat om het creëren en gebruiken van gegevens. Bovendien kan data gravity deze bedrijven op wereldschaal beïnvloeden.

Met andere woorden, als een geoptimaliseerde strategie voor gegevensuitwisseling in uw architectuur is opgenomen, kunt u:

Alle voordelen van de effecten-, handels- en investeringsbankensector benutten en tegelijkertijd een advieservaring bieden, waarmee u zich onderscheidt van uw concurrenten.

Verzekering en herverzekering

Image 4

 

Dit is duidelijk nog een sector die sterk afhankelijk is van verrijkte klantervaringen en tegelijkertijd voor gegevensbescherming moet zorgen. Als u werkzaam bent in de verzekerings- of herverzekeringswereld, maakt u waarschijnlijk gebruik van AI als onderdeel van uw risicobeheer- en acceptatieprocessen.

De uitdagingen van een traditionele architectuur zullen van invloed zijn op het creëren en gebruiken van omnichannel-data, de controle op in- en uitgangen en de middelen om op wereldwijde schaal zaken te doen. Men schat in dat G2000-ondernemingen in de verzekeringssector tot 2024 te maken zullen krijgen met een versnelde data gravity intensiteit en dat deze wereldwijd naar verwachting zullen zijn gegroeid met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 143%.

Het optimaliseren van de gegevensuitwisseling in de verzekerings- en herverzekeringssector houdt in dat u in staat bent om:

 • Een concurrerende verzekeringservaring te bieden
 • Uw op AI-gebaseerde producten en diensten te lokaliseren
 • Lokale data compliance te hanteren en tegelijkertijd data-integratie met derden kunt veiligstellen

Een geoptimaliseerde gegevensuitwisseling vereist een algemeen verspreid, geïntegreerd bedrijfsplatform dat on-demand werkt, aangevuld met realtime intelligentie om klanten, partners en werknemers optimaal van dienst te zijn door middel van digitale interacties via allerlei kanalen, bedrijfsfuncties en alle plekken waar het bedrijf aanwezig is.

Hoe kunnen de uitdagingen op het gebied van digitale transformatie en barrières in data gravity in de financiële dienstverlening worden overwonnen?

Onze “Pervasive Datacentre Architecture (PDx™) library Oplossing voor optimalisering van gegevensuitwisseling voor financiële diensten Oplossingsoverzicht is gericht op datagestuurde digitale transformatie en hoe u van uw gegevens een strategische troef kunt maken.

“In een wereld die steeds digitaler wordt, betekent klantgerichtheid dat gegevens centraal moeten staan," zegt Santhosh Pillai, hoofdarchitect en gegevensbeheer bij ABN AMRO in dit artikel van The Wall Street Journal. "Vooral in het tijdperk na corona, zullen bedrijven niet langer in staat zijn om face-to-face met klanten af te spreken, waardoor ze meer op data en analytische inzichten moeten kunnen vertrouwen."

Dit oplossingsoverzicht biedt bedrijfs- en technologieleiders in de financiële dienstverlening een gecodificeerde strategie en oplossingsgerichte aanpak om een datagestuurde digitale transformatie te implementeren, concurrentievoordeel te behalen en nieuwe groeikansen te ontsluiten.

Download uw exemplaar van de nieuwe Oplossing voor optimalisering van gegevensuitwisseling voor financiële diensten Oplossingsoverzicht voor meer informatie.