NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

Dit Privacybeleid wordt verstrekt door InterXion Holding NV en dochterondernemingen. We zijn gevestigd in Nederland te Scorpius 30, 2132 LR Hoofddorp. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33301892.

De landen waarin wij actief zijn, zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Spanje, Zweden en Zwitserland (zie onze locaties www.interxion.com/Locations).

In het kader van onze activiteiten verzamelen, bewaren en verstrekken wij persoonlijke gegevens en/of verwerken wij deze op een andere manier. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij beheerder van de persoonlijke gegevens die wij verwerken.

Als wij in dit Privacybeleid de term “persoonlijke gegevens” gebruiken, bedoelen wij gegevens met betrekking tot u waarmee wij u, direct of in combinatie met andere gegevens waarover wij beschikken, kunnen identificeren. Uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens zijn: uw naam, contactgegevens of informatie over wanneer u een van onze datacenters heeft betreden.

2. Wij vinden uw privacy belangrijk

We waarderen uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en relevante landelijke wetgeving (Wetgeving inzake Gegevensbescherming).

In dit Privacybeleid zetten wij uiteen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en aan wie uw persoonlijke gegevens door ons kunnen worden verstrekt. Daarnaast omvat dit Privacybeleid belangrijke informatie met betrekking tot uw rechten aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Daarom raden wij u aan dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

3. Van wie verzamelen wij persoonlijke gegevens?

In het kader van onze diensten kunnen we de persoonlijke gegevens van de volgende personen verzamelen:

 • bezoekers die onze datacenters betreden
 • contactpersonen van klanten
 • contactpersonen van leveranciers
 • contactpersonen van dienstverleners
 • sollicitanten binnen ons wervingsproces
 • bezoekers van onze website
 • mogelijke toekomstige klanten die interesse hebben of tonen in onze diensten

4. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren verzamelen:

Rechtstreeks van u:

 • bezoekersgegevens die wij van u verzamelen, bijvoorbeeld bij de ingang van onze datacenters en als u de klantzones betreedt;
 • uw contactgegevens zoals u deze aan ons verstrekt in het kader van een contractuele zakelijke relatie;
 • persoonlijke gegevens die u ons verstrekt als sollicitant tijdens het wervingsproces;
 • persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door een formulier in te vullen op de website (www.interxion.com);
 • persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tijdens een zakelijk evenement of vakevenement.

Indirect van u:

 • uw contactgegevens zoals wij die van onze klant ontvangen, bijv. in een overeenkomst of via het klantenportal;
 • uw contactgegevens zoals wij die van onze leverancier of onze dienstverlener ontvangen;
 • uw audiovisuele beelden, zoals door ons opgenomen als u de algemene zones en klantzones van onze datacenters betreedt;
 • uw contactgegevens zoals verzameld door derden, bijv. om onze database te updaten of om kandidaten voor te dragen voor vacatures bij Interxion.

Anders:

 • Gegevens die we verkrijgen wanneer u de website gebruikt, bijv. door cookies of andere technologieën te gebruiken.

 5.    Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens van bezoekers van onze datacenters Doeleinden
Uw contactgegevens (naam, bedrijf, e-mailadres, zakelijk telefoonnummer/mobiele telefoonnummer
 • Voor fysieke beveiliging van onze datacenters
 • Voor naleving van eisen voor gegevensbescherming
Biometrische gegevens, door voor regelmatige bezoekers gebruik te maken van toegang met een vingerafdruk
 • Om de toegang tot onze datacenters en de klantzones fysiek te beveiligen en hier toezicht op te houden
Toegangsloggegevens (datum, tijdstip en badgenummer)
 • Om toegangsloggegevens te registreren voor toegang tot klantzones
 • Om de toegangsloggegevens aan de klant te verstrekken
 • Voor fysieke beveiliging en het melden van incidenten (ook aan de lokale autoriteiten)
CCTV-beelden van personen die het datacenter betreden en de klantzones betreden
 • Voor de fysieke beveiliging van de datacenters
 • Voor het melden van incidenten aan de lokale autoriteiten en voor naleving van eisen met betrekking tot beveiliging

 

Persoonlijke gegevens van contactpersonen van klanten Doeleinden
Uw contactgegevens (naam, bedrijf, zakelijk e-mailadres, zakelijk en of privé mobiele telefoonnummer)
 • Administratie en relatiebeheer
 • Om toegang te verlenen tot ons klantenportal of om gebruik hiervan mogelijk te maken
 • Voor de uitvoering van onze overeengekomen diensten, inclusief uitrol, implementatie en eventuele overige operationele doeleinden
 • Voor administratieve doeleinden en factureringsdoeleinden, inclusief het innen van vorderingen
 • Om gegevens in onze systemen actueel te houde
 • Voor marketingdoeleinden
 • Om mogelijke klachten af te handelen
 • Om onze rechtspositie te bepalen, beschermen en uit te oefenen

 

Contactpersonen van leveranciers van persoonlijke gegevens
en dienstverleners
 
Doeleinden
Uw contactgegevens (naam, bedrijf, zakelijk e-mailadres, zakelijk en of privé mobiele telefoonnummer)
 • Administratie en relatiebeheer
 • Voor de uitvoering van overeengekomen diensten, waaronder dagelijkse operationele doeleinden
 • Voor administratieve doeleinden, waaronder het betalen van facturen
 • Om contactgegevens in onze systemen actueel te houden
 • Om mogelijke klachten af te handelen
 • Om onze rechtspositie te bepalen, te beschermen en uit te oefenen

 

Persoonlijke gegevens van sollicitanten Doeleinden
Uw contactgegevens (naam, achternaam, adres, e-mailadres, vast telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer)
 • Basisgegevens die worden gebruikt tijdens de wervingsprocedure
Uw curriculum vitae en motivatiebrief
 • Voor gebruik tijdens onze wervingsprocedure
Uw assessmentgegevens en/of andere gegevens, indien van toepassing
 • Voor gebruik tijdens onze wervingsprocedure
 • Om mogelijke klachten af te handelen
 • Om onze rechtspositie te bepalen, te beschermen en uit te oefenen

 

Persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website Doeleinden
Uw contactgegevens (naam, functie, bedrijf, e-mailadres, zakelijk telefoonnummer)
 • Voor marketingdoeleinden, zoals geselecteerd in ons 'preference center'
Elektronische locatiegegevens
 • Voor marketingdoeleinden
Uw IP-adres en surfgedrag
 • Om onze diensten en de kwaliteit ervan te verbeteren
 • Om uw surfgedrag te analyseren en een profiel aan te maken

 

Persoonlijke gegevens van mogelijke klanten Doeleinden
Uw contactgegevens (naam, functie, bedrijf, beroep, e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer)
 • Voor marketingdoeleinden
Zakelijke persoonlijke gegevens, waaronder deelname aan zakelijke evenementen of webinars
 • Om te kunnen voldoen aan de zakelijke behoeften van mogelijke klanten

 

6. De rechtsgronden voor deze verwerkingsactiviteiten:

 • Voor het verwerken van uw bezoekersgegevens voor doeleinden beroepen wij ons op rechtmatig belang;
 • Voor het verwerken van persoonlijke gegevens van onze contactpersonen van klanten, leveranciers en dienstverleners beroepen wij ons op uitvoering van een overeenkomst met de klantleverancier en de dienstverlener die de contactgegevens hebben verstrekt en beroepen wij ons op een rechtmatig belang om de contactgegevens te gebruiken;
 • Voor het verwerken van persoonlijke gegevens van contactpersonen van klanten voor marketingdoeleinden beroepen wij ons op rechtmatig belang.
 • Voor het verwerken van persoonlijke gegevens van onze sollicitanten gedurende de wervingsprocedure beroepen wij ons op toestemming; Toestemming wordt verleend door een positieve actie tijdens het bezoeken van de online wervingspagina en/of het uploaden van de gegevens op deze pagina.
 • Voor het verwerken van persoonlijke gegevens van bezoekers beroepen wij ons op toestemming;
  • we volgen gedrag (profilering) alleen als een bezoeker hiermee heeft ingestemd
  • we gebruiken de contactgegevens van bezoekers uitsluitend voor geselecteerde marketingdoeleinden of als een bezoeker actief klikt ter bevestiging.
 • Voor het verwerken van persoonlijke gegevens van mogelijke toekomstige klanten voor marketingdoeleinden beroepen wij ons over het algemeen op rechtmatig belang, tenzij de lokale wetgeving vereist dat wij hiervoor conform de AVG toestemming verkrijgen.

7. Uw persoonlijke gegevens delen

In het kader van de voornoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met derden (bijv. met klanten door hen inzage te geven in loggegevens van personen die de klantruimte hebben betreden).

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen delen binnen onze bedrijvengroep (Interxion en zijn dochterondernemingen) voor zover dit noodzakelijk is, en we kunnen met derden in zee gaan voor hulp bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

We delen persoonlijke gegevens uitsluitend met derden die garanderen passende beveiligingsmaatregelen te nemen om te waarborgen dat de verwerkingsactiviteiten voldoen aan de eisen die de wetgeving inzake gegevensbescherming stelt en die de bescherming van uw persoonlijke rechten (zie hieronder) waarborgen. Indien relevant zorgen wij dat gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden worden gesloten waarin het doel, de bescherming en de beveiliging van uw gegevens worden omschreven.

Partijen aan wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken, zoals hierboven genoemd, kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze landen kunnen een lager gegevensbeschermingsniveau hanteren dan Nederland.

In dat geval zorgen wij dat toereikende maatregelen worden genomen om afdoende bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Specifieker passen wij het Privacy Shield van de EU en de VS en het Privacy Shield van Zwitserland en de EU toe als geschikt overdrachtsmechanisme en in andere gevallen passen we de standaardcontractbepalingen van de EU toe.

Uw persoonlijke gegevens en/of persoonsprofiel wordt niet zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan derden verhuurd of verkocht.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken (we verwijzen naar de doeleinden zoals hierboven in artikel 5 vermeld). Alleen wanneer we dit wettelijk verplicht zijn te doen of als dit noodzakelijk is om onze belangen te verdedigen in het kader van gerechtelijke procedures (bijv. in geval van een geschil) bewaren we de persoonlijke gegevens langer.

Persoonlijke gegevens Bewaartermijn
Persoonlijke gegevens van bezoekers  
Naam, achternaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer Maximaal 24 maanden na het verlopen van de toegangsrechten tot het datacenter van een bezoeker
Biometrische gegevens voor beveiligingsdoeleinden Niet langer dan vereist voor beveiligde toegang, zoals beperkt door de lokale wetgeving
CCTV-opnames 30 – 90 dagen, afhankelijk van de beperking op grond van de plaatselijke wetgeving
Persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en dienstverleners  
Naam, achternaam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en/of zakelijk mobiele telefoonnummer In het algemeen geldt er voor bedrijfsdocumenten een wettelijke bewaartermijn van 5-10 jaar voor administratieve doeleinden en belastingdoeleinden, zoals bepaald in de lokale wetgeving
Persoonlijke gegevens van sollicitanten voor werving  
Alle gegevens, waaronder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, CV, assessment Als de kandidaat niet wordt aangenomen: bewaartermijn wordt beperkt door lokale wetgeving en varieert van 4 weken tot twee jaar.
Bezoekers van de website  
Naam, achternaam, functie, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing) 4 weken nadat de toestemming is ingetrokken
Mogelijke toekomstige klanten  
Naam, achternaam, functie, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing) 4 weken nadat de toestemming is ingetrokken

 

9. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard in onze systemen die zich op ons terrein of op servers van een aangewezen derde bevinden.

We nemen de noodzakelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat toereikend is voor de specifieke door ons gesignaleerde risico's. We beschermen uw persoonlijke gegevens tegen vernietiging, verlies, aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of inzage van overgedragen, bewaarde of anderszins verwerkte persoonlijke gegevens. Specifieker hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • Fysieke toegang wordt gevalideerd en gebaseerd op geldende autorisaties
 • Toegang tot netwerk en systemen is beperkt tot personeel met toegangsrechten
 • Gebruikers hebben unieke wachtwoorden (wachtwoordbeheer waarborgt goede wachtwoorden)
 • Gebruikersactiviteiten worden bewaard in gebeurtenissenlogs op gegevensverwerkingssystemen
 • Dubbele authenticatie voor toegang tot onze systemen
 • Firewalls
 • Inbraakpreventiesysteem
 • Bij het overdragen en opslaan van gegevens wordt indien nodig gebruik gemaakt van versleuteling
 • Verplichte beveiligingsbewustmakingstraining en AVG-training voor alle werknemers

Bovendien willen we zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en actueel blijven. Met het oog daarop vragen we u vriendelijk ons in te lichten over wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (zoals wijziging van uw contactgegevens).

10. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die wij in ons bezit hebben:

 • u heeft het recht inzage te vragen in uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken;
 • u kunt onjuiste persoonlijke gegevens laten aanpassen of verwijderen en onvolledige persoonlijke gegevens laten aanvullen;
 • u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
 • u kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens of verwerking hiervan beperken (waaronder waar uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden);
 • u kunt verzoeken om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere gegevensbeheerder of vragen om verstrekking van uw persoonlijke gegevens in een formaat dat deze overdracht mogelijk maakt (het zogenaamde ‘recht op portabiliteit’);
 • u kunt bezwaar maken tegen elke beslissing die gevolgen voor uw heeft en die alleen door een computer of ander geautomatiseerd proces is genomen (waaronder profilering);
 • U kunt bij een toezichthoudende instantie een klacht indienen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Als u vragen heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of als u een specifiek verzoek wilt indienen, neemt u dan contact met ons op via: dpo@interxion.com.

11. Gebruik van cookies en andere technologieën

We gebruiken op onze website bepaalde cookies en socialmediaplug-ins. Sommigen hiervan zijn essentieel om onze website te laten werken, anderen zorgen dat u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring heeft.

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst via uw browser. We gebruiken de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Deze worden meestal alleen geplaatst in reactie op uw acties die gelden als een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Uw kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u hierover een waarschuwing ontvangt, maar sommige delen van de website werken dan misschien niet.

Prestatiecookies: Door deze cookies kunnen wij bezoekers en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Zij helpen ons inzicht te krijgen in de pagina's die het populairst en het minst populair zijn en in de manier waarop bezoekers zich binnen de website bewegen. Alle gegevens die deze cookies verzamelen worden samengevoegd en zijn daardoor anoniem. Als u deze cookies uitschakelt, weten we niet wanneer u onze website heeft bezocht.

Reclamecookies: Deze cookies worden gebruikt voor marketing en reclame en kunnen via onze website door onze advertentiepartners worden geplaatst. Ze kunnen door ons of door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel samen te stellen van uw interesses en u relevante content en advertenties te laten zien op andere websites. Ze identificeren uw browser en apparaat op een unieke manier. Als u deze cookies uitschakelt, krijgt u niet onze gerichte reclame te zien op verschillende websites.

Op onze website gebruiken we de volgende soorten cookies:

Cookie Soort Bewaartermijn
 Add This Functioneel 13 maanden
Google Analytics  Prestatie  24 maanden 
DoubleClick  Reclame  18 maanden
Pardot  Reclame  24 maanden 
Agent3 Intent Tag  Reclame  24 maanden 
AdWords  Reclame  18 maanden 

 

12. Hoe kunt u deze cookies beheren/verwijderen?

Alle grote internetbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst te beheren.

Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer of mobiele apparaat plaatst, dan kunt u deze eenvoudig beperken of verwijderen door de instellingen van uw mobiele apparaat of uw browser aan te passen. Bovendien kunt u uw mobiele apparaat of browser zo instellen dat u elke keer dat er een cookie op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst een melding krijgt, zodat u kunt beslissen of u dit cookie wel of niet wilt accepteren.

Houd er rekening mee dat het als u bepaalde cookies die wij gebruiken weigert kan zijn dat bepaalde delen van onze website niet meer goed werken en dat u mogelijk geen optimale gebruikerservaring meer heeft.

13. Updates van ons Privacybeleid

Van tijd tot tijd passen we dit Privacybeleid aan De meest recente versie van dit Privacybeleid is beschikbaar via www.interxion.com/legal/privacy-policy. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen

Contactgegevens

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking van dit Privacybeleid zijn welkom en kunt u richten aan dpo@interxion.com.

Datum: 25 Mei 2018
Updated: 19 Juni 2018