NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Interxion Nederland partner in LEAP programma: op naar 40 procent energie besparen

Categorieën

24 februari 2020

De afgelopen week haalde het nieuws alle kranten: het initiatief ‘Lower Energy Acceleration Program’ moet energie-efficiëntie van ICT in datacenters optimaliseren en ruimte creëren voor toekomstbestendige en duurzame groei.

Samen met een coalitie van bedrijven uit de Amsterdamse datacenterketen, waaronder Booking.com, Albert Heijn en Schiphol, gaan we de komende tijd  aan de slag met het datacenter-energiebesparingsinitiatief ‘LEAP’. Het is de verwachting dat het energieverbruik van servers in datacenters wel eens tot 40 procent kan worden teruggebracht in de komende drie jaar. Met dit initiatief van de Amsterdam Economic Board  trekken we samen met de overheid, bedrijven en kennisinstellingen op om in een hoger tempo een duurzame digitale economie te realiseren. Gedurende de eerste fase gaan de 20 coalitiepartners in pilots onderzoeken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn, zonder prestatieverlies. 

We weten natuurlijk dat de voortschrijdende digitalisering van de maatschappij ervoor zorgt dat er steeds meer data wordt gegenereerd, verstuurd en opgeslagen. Datacenters zoals de onze faciliteren dit dataverkeer, terwijl hard- en software vaak eigendom zijn van klanten. Door de groei van datagebruik, stijgt de vraag naar elektrische energie. De verwachting is dat de benodigde hoeveelheid elektrische energie in 2030 is verdubbeld ten opzichte van het huidige energieverbruik.

LEAP-coalitie voor duurzame groei in data

Naast de initiërende partijen Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zijn bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele keten vertegenwoordigd in de coalitie: Interxion,  Albert Heijn, Booking.com, Dell Technologies, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Iron Mountain, KPN, NEP The Netherlands, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Royal Schiphol Group, SURFsara, VMware en de Vrije Universiteit Amsterdam. De hele keten dus: van datacenters en bedrijven met veel dataverkeer en klanten van datacenters, tot hardware leveranciers en overheden. 

Verschillende pilots in startup-fase energie-optimalisatie

De eerste stap in de LEAP pilotfase is het meten van de Server Idle Coëfficiënt (SIC). De SIC geeft de mate aan waarin een server wél energie verbruikt, maar géén IT-werk verricht. Hieruit moet blijken hoe energie-(in)efficiënt servers in datacenters zijn. De tweede stap in de LEAP pilotfase is om de SIC te meten met aangepaste instellingen, die ervoor zorgen dat de servers zo veel mogelijk in spaarstand gaan als ze geen werk verrichten. Hiermee kan de impact van de power management-instellingen op het energieverbruik van servers worden gemeten. Uit reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het performanceverlies van de server door het aanzetten van deze instellingen nagenoeg nul is.

Datacenter van de toekomst

“De uitkomsten van de pilots geven inzicht in de relatie tussen energieverbruik en het ‘idle staan’, ofwel nutteloos draaien van servers, en hoe het toepassen van powermanagement kan leiden tot een verlaging van het energieverbruik van servers. De verwachting is dat bedrijven die het powermanagement op een slimmere manier instellen, een energiebesparing van 20% tot 40% kunnen realiseren. Een enorme duurzame stap voorwaarts.”, aldus Marjolein Bot, Challenge Lead Energie, Amsterdam Economic Board. Maart 2020 verwacht de LEAP-coalitie de conclusies van de pilots te kunnen delen en de eerste maatregelen om energiebesparingen slim in te regelen te presenteren.