NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Optimaliseren van Manufacturing Data Exchange PDx™ Solution Toolkit

In een rapport van McKinsey & Company bleek dat 85% van de ondervraagde senior leidinggevenden gespecialiseerd in toeleveringsketens1 , worstelde met inefficiënte digitale technologieën binnen hun toeleveringsketens. Door gebruik te maken van digitale technologieën kan de productie-industrie de manier veranderen waarop ze waarde creëert en levert aan haar klanten; hiermee moet echter al rekening worden gehouden tijdens het ontwikkelen van de data-infrastructuur.

Dit vraagt om een nieuwe architectuur die moet worden ontwikkeld met als doel:

 • Het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen meerdere interne/externe platforms;
 • Het uitvoeren van performante analyses op elk wereldwijd aanwezigheidspunt;
 • Het leiden van gebruikers, netwerken en clouds naar privé gehoste productiegegevens.

Het optimaliseren van gegevensuitwisseling binnen productieprocessen vereist een datacentrische infrastructuurarchitectuur die enerzijds is ontwikkeld voor Data Gravity2, om gegevens dicht bij de klant te beveiligen en data-compliance af te dwingen; daarnaast is deze ontwikkeld voor het Industriële Internet der Dingen (IIoT).

 

Onze Optimizing Manufacturing Data Exchange PDx™ Solution Toolkit is ontwikkeld door deskundige solutions architects en omvat:

 1. Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) solution brief
  • Een gecodificeerde strategie en oplossingsaanpak voor datagestuurde digitale transformatie
 2. Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) Blueprint
  • Een integratie- en hostingoplossingsproces in drie stappen om de doelarchitectuur te realiseren
 3. Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) Design Guide
  • Methodologie voor het plannen, identificeren, in kaart brengen en implementeren die een echte waarde-impact laat zien

1.Alicke, K., Gupta, R., & Trautwein, V. (2020, October 20). Resetting supply chains for the next normal. McKinsey & Company. Afkomstig van mckinsey.com

2.Digital Realty. (n.d.). (rep.). Data Gravity Index DGx. Afkomstig van go2.digitalrealty.com

Vul het formulier in om de toolkit te downloaden