OCI FastConnect is een eenvoudige, flexibele en goedkope manier om een dedicated privéverbinding tot stand te brengen met hogere bandbreedte en een betrouwbaardere en consistentere netwerkervaring dan via internet gebaseerde verbindingen.