NIEUWSFLITS: INTERXION REBRANDT NAAR DIGITAL REALTY. LEES MEER.

Big Data – Na de hype

Big data is, samen met cloud computing, de term die het debat in de huidige IT-branche domineert. Met de aanhoudende opkomst van smartphones, tablets en sociale netwerken, en een steeds groter deel van bedrijfsprocessen dat gedigitaliseerd wordt, zien we allemaal bewijs van de enorme aantallen data die deze transacties en communicaties produceren. 

Bij Interxion willen we een gedegen inzicht krijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot de manier waarop bedrijven omgaan met big data. In ons Europa-brede rapport, Big Data – Beyond the Hype, gaan we in op enkele van de volgende thema's.
  • De zin en het vermogen van bedrijven om gebruik te maken van big data
  • Het vermogen van IT-afdelingen om de benodigde langetermijnvisie te ontwikkelen om big data tot een succes te maken
  • Beperkingen van de leveringscapaciteit van IT
  • De soliditeit van de business case en verwachte commerciële voordelen

De studie heeft enkele interessante uitkomsten opgeleverd, bijvoorbeeld:

  • een derde (33%) van alle IT-besluitvormers heeft moeite met het vormen van een proactieve en strategische langetermijnvisie door de druk van het omgaan met reactieve zakelijke behoeften op de korte termijn (genoemd door 80%)
  • Big data is een strategische propositie; bij bedrijven waarvan de IT-strategie aansluit op het bedrijfsplan is de kans dat ze de mogelijkheden van big data hebben onderzocht veel groter
  • Slechts een kwart van alle bedrijven had een succesvolle business case voor big data onderzocht en gemaakt
  • Klantbeheersystemen (41%), e-commerce (35%) en financiële transacties (34%) zijn applicaties die een behoefte aan big data creëren
  • Hoewel slechts 7% van de respondenten big data op dit moment als prioriteit ziet, denkt 62% dat het de komende drie jaar een prioriteit wordt

Vul dit formulier in om te downloaden.