IT-infrastrukturen avgörande i racet för streamingtjänsternas framfart

Bryan Hill, Director, Platforms  

Det har knappast undgått någon att det är mycket på gång när det gäller OTT-medietjänster, dvs. streamingtjänster såsom Netflix, Disney +, Hulu, HBO Max bland många fler, som erbjuds direkt till tittare via internet. Dessa företag var oerhört framgångsrika redan innan pandemin – branschen värderades till 110,1 miljarder USD 2018 – och fortsätter nu att växa lavinartat i takt med den ökade efterfrågan på hemmaunderhållning till följd av covid-19. År 2026 förväntas marknaden för streamingtjänster generera intäkter på 438,5 miljarder USD. 

Många företag drar nytta av konsumenternas ökade efterfrågan på streaming – hälften av USA:s befolkning ökade videostreamingen med 50 % under karantänperioden – och man har lanserat helt nya streamingtjänster resp. kompletterat dem som redan finns på marknaden. Disney+ är ett lysande exempel på hur det gynnsamma marknadsläget togs till vara. När tjänsten lanserades i Europa och Storbritannien i spåren av vårens nedstängningar lyckades man fördubbla antalet prenumeranter och i april sprängde man den magiska 50-miljonersgränsen – en milstolpe som det tog Netflix sju år att nå. I Norden tog det inte ens en månad från sin lansering innan Disney+ hade 10% av abonnenterna, och i Sverige hela 450.000 registrerade användare. Detta samtidigt utan att minska användare på övriga streamingplattformar.  

Trots den ökade streamingkonsumtionen finns det naturligtvis ett tak för antalet riktigt framgångsrika streamingtjänster. Folk kommer varken ha tid eller pengar att prenumerera på allt som finns tillgängligt. För att kunna förutse hur pass framgångsrik en tjänst kan tänkas bli på marknaden, brukar man titta på fyra faktorer: 

  • Innehållet måste vara fantastiskt, mångsidigt eller "oumbärligt" 

  • Kunden måste erbjudas en högkvalitativ streamingupplevelse 

  • Tjänsten måste ha bred spridning 

  • Tjänsten måste vara prisvärd 

I och med att så många erbjudanden konkurrerar om konsumenternas tid och uppmärksamhet, krävs det att streamingtjänsterna uppnår samtliga dessa kriterier för att kunna bygga upp en hållbar användarbas. Dessutom behöver de ha tillgång till rätt IT-infrastruktur och strategier för att kunna hantera marknadens snabbt föränderliga krav och hantera den ökade efterfrågan och konsumtionen av data på bred front. 

Även om högklassig tittarupplevelse och distribution inte nödvändigtvis är lika avgörande som innehållet, påverkar dessa faktorer huruvida användarna väljer att avbryta sin prenumeration efter provperioden eller blir trogna tjänsten under en längre tid. För OTT-tjänster som strävar efter att utmana konkurrenterna kan rätt IT-infrastruktur vara vägen till såväl överlägsen kvalitet som distribution samt generera kostnadsbesparingar som möjliggör en rimlig prisnivå till slutanvändarna. 

Rätt nätverk är A och O 

Tidigare i år lanserade HBO, som redan är känt för sitt förstklassiga innehåll, HBO Max för att bredda sitt tjänsteutbud. Det utökade innehållet och antalet användare kräver dock en bättre och mer omfattande IT-infrastruktur med bättre anslutbarhet för att man ska kunna leverera innehåll som håller biokvalitet oavsett varifrån användarna streamar. 

Vissa streamingtjänster kommer därför att utnyttja offentliga molnleverantörer för att bygga upp sin infrastruktur för innehållsdistribution och därmed kunna dra nytta av fördelarna med hastighet och skalning. Alla större OTT-plattformar använder sig dock av egen infrastruktur för att ha bättre kontroll och bättre uppsikt över användarupplevelse och kostnader. I detta sammanhang är konnektiviteten och anslutbarhet A och O och när det gäller konnektivitet är flexibilitet av avgörande betydelse. IT-tjänsteleverantörer kan optimera nätverksprestanda genom att samlokalisera sina tjänster i datacenter som är strategiska knutpunkter för datatrafik. I dessa högt uppkopplade colocation-datacenter kan företag sammankoppla nätverkstrafikflöden genom att få privat direktförbindelse till en mängd olika internetleverantörer, operatörer, innehållsleveransnätverk och internet exchanges. På så sätt skapas dataknutpunkter som tillåter företag att skalar verksamheten genom att ansluta till så många användare som möjligt. 

Med möjlighet att kunna nå ett brett utbud av anslutningsmöjligheter blir företagens tjänster mer motståndskraftig, eftersom man kan växla mellan de nätverk som ger bäst anslutning. Resultatet blir tjänster som håller jämn och hög kvalitet och där användarna får tillgång till innehåll av biokvalitet, oavsett om de streamar direkt från TV:n eller en mobil enhet. Det breda utbudet av anslutningsalternativ gör det dessutom möjligt att välja det mest kostnadseffektiva alternativet, vilket resulterar i lägre anslutningskostnader och förutsättningar för att erbjuda användarna en mer prisvärd prenumerationstjänst. 

Närhet till slutanvändarna

Apple är ett bra exempel på ett företag som beslutat sig för att vässa sin prissättning. Under hösten har man planer på att lansera Apple One som samlar flera Apple-tjänster, såsom TV, musik och spel, i ett och samma abonnemang för endast 6 dollar i månaden.  Att leverera ett så omfattande utbud av innehåll kräver IT-infrastruktur med tillgång till anslutningar som möjliggör låglatensstreaming till en bred användarbas.  

Genom att finnas i colocation-hallar och etablera globala närvaropunkter (PoP) maximeras marknadspotentialen, vilket innebär att företag får närhet till slutanvändarna och dessutom flera viktiga knutpunkter för utbyte av datatrafik. Genom att strategiskt placera IT-miljön över viktiga regioner kan företag driftsätta, ansluta och hantera kritisk datainfrastruktur i närheten av användare, nätverk och moln. Det gör att ni får tillgång till pålitliga anslutningar med låg latens som når ut till användarna, både snabbt och till lägre kostnad.  

Det kan tänkas att möjligheterna är oändliga när de gäller OTT-streamingtjänster, men det är långt ifrån alla som lyckas. För att kunna svara på den ökade efterfrågan, måste företagen i branschen se till att dra nytta av så många konkurrensfördelar som möjligt för att ha en chans att nå hela vägen. 

Läs mer om vad colocation hos Interxion i Stockholm kan göra för dig här