Information gällande försiktighetsåtgärder kring Coronavirus (COVID-19) utbrott

Allas hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Till följd av rådande omständigheter med coronaviruset (COVID-19) och senaste riktlinjer från regeringlokala myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) har Interxion i Sverige med sedan 12 mars vidtagit följande försiktighetsåtgärder för vårt datacentercampus i Stockholm för att förhindra spridning av Coronaviruset.

Våra datacenter är nu tillgängliga för våra kunder förutsatt att riktlinjer för att minimera risken för infektion från COVID-19 följs.

När du besöker vårt datacenter-campus, ombeds du följa hänvisningar på skyltar och den information som finns på campus, om hur du kan förhindra risken för smittspridning genom att följa de hygienriktlinjer som publiceras av Världshälsoorganisationen. Interxion har placerat ut extra handdesinfektion som finns att tillgå runtom på campusområdet.

Om ett besök måste ske i en större grupp ber vi att hålla antalet personer till max 10 personer. Vi vill även göra er uppmärksamma på att våra mötesrum och kundlounger har ett maxantal besökare per rum för att försäkra avstånd om minst 2 m² mellan besökare.

Samtliga kunder är givetvis fortsatt välkomna att använda våra Hands & Eyes-tjänster som beställs i kundportalen, våra tekniker finns tillgängliga 24/7/365.

Som försiktighetsåtgärd kommer du inte tillåtas tillträde till våra anläggningar om du:

 • Känner dig sjuk eller visar något av följande symtom snuva, hosta eller feber eller andningssvårigheter
 • Är under karantän, som föreskrivs av en läkare eller myndighetsdirektiv som exempelvis hemkomst från vistelse i länder som är förbjudna.
 • Har under de senaste 14 dagarna har haft någon kontakt med en person som diagnostiserats med COVID-19 eller som uppvisat symptomen ovan.

Våra anläggningar är 100% i drift och vi vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa att vi kan bibehålla denna servicenivå, samtidigt som vi prioriterar hälsan och säkerheten för alla som beträder våra campus. Blanda annat har följande åtgärder vidtagits:

 • Vi har implementerat en åtgärdsplan för alla kritiska nyckelroller för driften av våra datacenter
 • Alla anställda som inte är kritiska för den faktiska driften av datacentrets verksamhet arbetar hemifrån tillsvidare.
 • Deltagande vid evenemang som inte är affärskritiska är förbjudna
 • Extra daglig rengöring av anläggningen genomförs
 • Extra hygienartiklar och handsprit har tillhandahållits
 • Dagliga riskbedömningsmöten för att övervaka och granska den senaste utvecklingen 

Vi kommer löpande att noga följa utvecklingen, utvärdera riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift av våra anläggningar och tjänster, samt för allas hälsa och säkerhet.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på Nordic-Quality@interxion.com

Vi tackar för allas förståelse och efterrättelse!  

 

--------------------------------------------------------

Customer statement on Coronavirus (COVID-19) outbreak

Our data centres are now accessible to all our customers if our guidelines for minimizing the risk of infection from COVID-19 are followed.

These guidelines are advising all customers to use the sanitization products in the public areas when entering the site and keep a minimum of one meter apart from other visitors and staff when you are at the site.

If a group visit is needed, we are recommending that groups comprise of a maximum 10 people.

You will also find that there is a maximum to how many people the different meeting rooms can hold to secure min 2 m2 per person. You will find signage with the guidelines in our facilities.

Currently, there are no direct impacts to data centre operations. To ensure that there will be no or limited direct impacts to our delivery of services in the future, Interxion is taking the following additional measures:

 • We have implemented a dispersion plan for all critical roles to run the data centre
 • We have implemented a European SWAT team of extra engineers to run the data centres if needed
 • All employees that are not critical to running the data centre operations are asked to work from home
 • All travel that is not business-critical is banned
 • Extra daily cleaning of the facility is implemented
 • Additional sanitary articles and hand sanitizers has been added 
 • New arrangements for food delivery for the data centres have been implemented
 • All non-business critical face-to-face meetings are replaced with digital calls
 • We have regular risk assessment meetings to monitor and review the latest developments


As a precaution, you won’t be admitted entrance to the data centres in the following circumstances:

 • Currently experiencing any of the following symptoms, including a fever (38°C, >100.4° F), cough or difficulty breathing
 • If you are currently under quarantine or self-isolation, either because this has been deemed appropriate by a medical professional/representative of a public health authority, or if you are following specific Government recommendations; For example travelling in from countries that are banned
 • If in the past 14 days, have had any close contact with a person who has been diagnosed with COVID-19 or anyone exhibiting the symptoms listed above.

We have instigated a working from home policy to keep the number of people attending our sites to a minimum, this measure is intended to protect our employees, customers and partners, so we kindly ask the customers with offices within our data centers to also adhere to the same principles and encourage their teams to work away from the data center wherever possible.

We are asking all this to prevent the spread of the Coronavirus and thereby protect our employees, customers and overall operations.

We will continue to closely monitor the situation, assess the risks, and take the necessary action to ensure the continued operation of our facilities and services. If you have any further questions concerning the above, please contact us at Nordic-Quality@interxion.com

We thank you for your comprehension.

For more information and guidelines from Interxion: A Digital Realty Company please see: Customer Statement on Coronavirus outbreak