Koncernledning

David Ruberg

Chief Executive

David leder utvecklingen av Interxion som en av världens ledande operatörs- och molnneutrala datacenterleverantörer.

Han blev CEO för Interxion 2007 efter att först ha varit styrelseordförande under fem år. Innan dess var David VD och ordförande för Intermedia Communications, en leverantör av tjänster inom bredbandskommunikation och var samtidigt ordförande för det majoritetsägda dotterbolaget Digex Inc., ett företag inom webbhosting.

David har också haft olika befattningar hos Data General, AT&T och andra teknikföretag samt suttit i styrelsen för bland annat Adaptix och Broadview Networks. Han har en magisterexamen i datavetenskap från University of Michigan. David har förmågan att använda sina kunskaper och erfarenheter, främst inom IT-sektorn, på ett sätt så att våra kunder får ut mesta möjliga värde och affärsnytta från våra colocation-tjänster.