Jaap Camman | Interxion

Koncernledning

Jaap Camman

Senior Vice President, Legal

Jaap Camman är ansvarig för alla juridiska och affärsmässiga avtal inom Interxion.

Han kom till företaget 1999 från det nederländska finansdepartementet som vice chef för försäkringsenheten. Jaap har en juridikexamen från universitetet i Utrecht. Han har stor erfarenhet inom bolagsfinansiering, omstrukturering och företagsutveckling vilket kommer till nytta i hans roll på Interxion.