Koncernledning

Josh Joshi - Chief Financial Officer

Josh Joshi

Chief Financial Officer

Josh kom till Interxion år 2007 och ansvarar för finansstrategi och policy, budgetarbete, finansiell planering, rapportering och investerarrelationer. Josh har haft ledande befattningar inom datacenter, nätverk och infrastrukturbranschen i nästan 20 år.

Innan Josh kom till Interxion år 2007 var han CFO för två företag noterade på Londobörsen; Leisure and Gaming plc och Telecity Group plc. Han var också en av grundarna till Storm Telecommunications Ltd. Dessförinnan var han revisor hos Arthur Andersen under en åtta års period. Han är examinerad civilingenjör från Imperial College i London och medlem i Institute of Chartered Accountants i England och Wales.