Talespersoner

Lex Coors

Chief Datacentre Technology and Engineering Officer

Under de senaste 25 åren har Lex Coors blivit ett namn i branschen för hur man skapar kostnads- och energieffektiv infrastruktur för datacenter;Med Interxion har han drivit fram flera nya metoder och angreppssätt för att förbättra driften och uppbyggnaden av datacenter, bland annat för effektivare energianvändning med mindre spill och som först i branschen byggde Interxion datahallar med en modulär arkitektur för att spara energi.

Lex är en av Interxions grundare och en av Uptime Institutes rådgivare. Han är med i EU-kommissionens forskningskommitté för hållbar utveckling och deltar i europeiska datacenters grupp för uppföljning av branschens uppförandekod. Han ansvarar också för The Green Grids samverkan med EU-kommissionen. 

Han har studerat maskinteknik, företagsledning och nationalekonomi i Rotterdam.

Relaterat innehåll

Behov av nya design standarder för datacenter
Behov av nya design standarder för datacenter

I denna briefing rapport argumenterar Interxion och Data Center Dynamics för behovet av en öppen och kompletterande industristandard som ska stimulera innovation av datacenter mot mer hållbar design.

Bromsas datacentrens utvecklingsarbete av industristandarder?
Bromsas datacentrens utvecklingsarbete av industristandarder?

Den här rapporten ger en överblick till de industristandarder som berör datacenter och hur de påverkar den innovativa processen.