Talespersoner

Lex Coors - Chief Datacentre Technology and Engineering Officer

Lex Coors

Chief Datacentre Technology and Engineering Officer

Under de senaste 25 åren har Lex Coors blivit ett namn i branschen för hur man skapar kostnads- och energieffektiv infrastruktur för datacenter;Med Interxion har han drivit fram flera nya metoder och angreppssätt för att förbättra driften och uppbyggnaden av datacenter, bland annat för effektivare energianvändning med mindre spill och som först i branschen byggde Interxion datahallar med en modulär arkitektur för att spara energi.

Lex är en av Interxions grundare och en av Uptime Institutes rådgivare. Han är med i EU-kommissionens forskningskommitté för hållbar utveckling och deltar i europeiska datacenters grupp för uppföljning av branschens uppförandekod. Han ansvarar också för The Green Grids samverkan med EU-kommissionen. 

Han har studerat maskinteknik, företagsledning och nationalekonomi i Rotterdam.