Styrelse

Rob Ruijter - Non-Executive Director

Rob Ruijter

Non-Executive Director

Rob Ruijter har suttit med i styrelsen sedan november 2014. Mr Ruijter var dessförinnan ekonomichef på KLM Royal Dutch Airlines från 2001 fram till sammanslagningen med Air France 2004. Mellan 2004 och 2007 var han verksam som ekonomichef på VNU N.V., ett börsnoterat företag inom marknadsföring och förlagsverksamhet, numera Nielsen Company. År 2009 till 2010 arbetade Ruijter på ASM International N.V., en börsnoterad tillverkare av elektroniska komponenter som CFO och år 2013 var han verksam som interim CFO hos Vion Food Group N.V.

Mr. Ruijter sitter för närvarande i styrelsen och som ordförande i revisionskommittén för Wavin N.V., som är en tillverkare av rör och rördelar. Han är dessutom non-executive director för Inmarsat Plc, där han även är ordföranden för sin revisionskommitté. Han är även verksam som styrelseledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Mr Ruijter är auktoriserad revisor i USA och i Nederländerna och är medlem i ACT i Storbritannien.

Mr. Ruijters löptid löper ut efter årsstämman 2021.