Talespersoner

William Fenick

Director de Estrategia y Marketing, Servicios Financieros

William har över 20+ års erfarenhet av finansbranschen och har arbetat med strategi, försäljning och marknadsföring hos Tibco Inc och Thomson Reuters.

Före sin nuvarande befattning hos Interxion som han tillträdde under september 2013, arbetade William med affärsutveckling för Elektron Managed Services hos Thomson Reuters, där han hade nytta av sina tidigare framgångsrika erfarenheter av att utveckla och marknadsföra tjänster för datadistribution, managed services, co-location och hosting på den globala marknaden. Innan William började arbeta inom finansbranschen så var han lektor vid universitetet i Wien där han hade en postdoktoral tjänst vid den österrikiska vetenskapsakademin.
William har en doktorsexamen från universitetet i Wien, en MA från Webster University i Wien och en BA från UCLA.