Så ökar digitaliseringen kraven för hållbar IT

All IT som konsumeras medför en prislapp för miljön. I takt med att allt mer digitaliseras och kräver uppkoppling ökar energibehovet för att tillgodose den internetbaserade livsstilen. Ett datacenter kan i dag förbruka lika mycket energi som en medelstor stad. Det ställer enorma krav på att driften för att processa datan görs på ett hållbart, säkert och professionellt sätt.

Av: Linda Rabete

Varje gång du streamar en film, handlar online, uppdaterar dina sociala medier eller loggar in på internet-banken, startar processer på servrar i datacenter någonstans i världen. Datacentret har i växande utsträckning kommit att spela en allt större roll i den pågående digitaliseringen.

Den stora energiförbrukningen hos datacenter är ett av de områden som har störst klimatpåverkan på global basis. Enligt rapporten Clicking Clean från miljöorganisationen Greenpeace 2017 förbrukades då sju procent av världens energi i IT-sektorn, en siffra som stiger för varje år.

Denna utveckling har också lett till en ökad kunskap kring vilken miljöpåverkan denna nya och växande industri har. Som ett resultat har allt fler datacenteraktörer börjat anpassa sin verksamhet till att bli mer hållbar. Att vara pionjärer i hållbarhetsfrågan och att ta vårt ansvar för att bidra till en hållbar framtid är av högsta vikt för oss på Interxion, både för oss själva och de partners och kunder som väljer oss.

Allt mer data processas

Enligt analysföretaget IDC kommer användningen av data att tiofaldigas fram till 2025 då man räknar med att den totala mängden data på jorden är svindlande 163 zettabyte. Det är en enorm mängd data som ska processas – med en massiv energiförbrukning till följd.

Men i dag finns bara en mindre del av den insamlade datan hos driftsoptimerade datacenter med en hållbar miljöprofil. Merparten finns i gamla och omoderna datacenter där liten hänsyn tas till energiförbrukning eller värmeåtervinning, eller också på servrar lokalt hos företag och organisationer, där man låter överskottsvärmen gå förlorad och använder energikrävande kylsystem.

Valet av IT-lösning som en organisation gör, om man väljer att driva egna servrar, använda en molntjänst eller föredrar colocation i ett datacenter, får således stora konsekvenser på miljön. 

I dag står IT-beslutsfattare inför ett nytt dilemma vid val av strategi, där fokus på hållbarhetsfrågan måste få ta större utrymme vid val av IT-lösning och leverantör. Medvetenheten och miljöarbetet behöver ske i verksamhetens alla delar och led och börjar redan i datacentret. Det här kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

All el för driften till Interxions datacenter kommer från förnybara energikällor och den värme som alstras används för att värma bostäder. På Interxion har vi bland annat sedan 2015 samarbetat med Stockholm Exergi genom att returnera spillvärmen från våra datahallar till fjärrvärmenätet, ett samarbete vi nu förstärker. Överskottsvärmen från oss bidrar till att värma upp tusentals hushåll i Stockholm.

Hållbarhet som konkurrensfördel

Att placera sin IT-miljö hos en datacenteraktör med hållbarhet i fokus är ett betydligt mer miljövänligt val för en organisation jämfört med att husera sina servrar i egna, icke drifts- och miljöoptimerade datahallar. Colocation hos ett datacenter medför också stordriftsfördelar som bidrar till ett mer hållbart resursutnyttjande. 

Med en växande medvetenhet hos kunder och slutanvändare kring hur IT-konsumtionen påverkar klimatet och en hållbar IT-drift kommer att bli ett allt viktigare konkurrensargument. Då inget tyder på att dataanvändningen kommer att minska måste företag ligga steget före och arbeta proaktivt för en hållbar digital framtid.

Vi märker att hållbarhet och miljömedvetande har blivit en möjlighet att differentiera sig, och just därför ser vi sambandet till varför många företag också kommer till oss på Interxion.