Tre trender som kommer dominera 2020-talet

Av: Peder Bank, Nordisk VD

Det har inte gått obemärkt förbi att digital transformation, eller digitalisering, har påverkat och påverkar alla branscher och organisationer, likväl som vårt dagliga liv. Och då har vi bara touchat på ytan av vad som kommer att komma. Om den industriella revolutionen var den stora omställningen från jordbruk till industrisamhället, och vi nu befinner oss i ett paradigmskifte, kommer 2020-talet vara årtiondet då den fjärde industriella revolutionen på riktigt skrivs in i historieböckerna och den digitala revolutionen förändrar vår IT agenda.

2020-talet är här, ett decennium som känns taget direkt från en science-fictionfilm. AI, IoT, AR, Maching Learning, listan kan göras lång, är tekniker som kommer att dominera och gå framåt med stormsteg. Men vilka är nyckeltrenderna att hålla reda på, vilken roll spelar IT-infrastruktur för de nya teknikera och hur kan man differentiera sig för att bli en vinnare?

IT-beslutsfattare står nu inför nya utmaningar; IT-infrastrukturen måste dels bli mer utsprid och behovsanpassad för att klara av utvecklingen, samtidigt även bli mer transparanta i hållbarhetsarbetet och energieffektiviseringen. Två motsatser som måste lira för att klara av det nya decenniet. Här är de främsta trender jag tror kommer dominera företagens agenda ett bra tag framöver.

AI och IoT ändrar vårt dagliga liv

Jag tror det inte undgått någon att de senaste åren fokuserats och investerats i AI, Machine learning och IoT, och vi fortsätter integreringen av dessa funktioner i vårt dagliga liv även 2020. När våra hem blir mer och mer smarta, med enheter som kommunicerar direkt med varandra kommer mängden data som produceras öka explosionsartat. Det här kommer ställa högre krav på infrastrukturen, nätverksbandbredden i form av 5G och utvecklingen av "the Edge". Samtidigt behövs datacenter som är kraftfulla, strategiskt placerade och högt uppkopplade, för att hantera ökande mängden data. Parallellt med det har forskning, upplärning och testing gjort att företags AI-satsningar nu börjar skalas upp och 2020-talet är definitivt då vi kommer se autonoma bilar rullas ut på vägarna.

Alla väntar vi med spänning på att se 5G nätet bli verklighet då den öppnar spelplanen för den teknik som ligger och väntar på att möjliggöra den digitala revolutionen på riktigt. När kommer Sci-Fi bli vår verklighet och var kommer decenniet sluta i när 2030 knackar på, är det 7G, 8G eller XG vi kommer prata om då, och kommer jag behöva ha mitt körkort?

IT-strategierna blir hybrida, multi och mer optimerade

Företags IT transformation kommer fortsätta vara högst aktuellt under 2020. De senaste åren har vi sett att svenska storföretag väljer moln där det "make sense" och nu dessutom tar steget längre genom "IT where it makes sense". Enligt undersökningen gjord av IDC från vad IT-beslutsfattare tänkte under 2019 menade de bland annat att säkerhet och tillgängligheten är två viktiga faktorer som allt mer dominerar IT-strategierna när företag väljer var affärskritisk data ska placeras.

Skiftet till hybrida, multi och behovsanpassade lösningar kommer därför definiera 2020-talet, för att IT-infrastrukturen ska bli optimerad för ändamålet.  Det här leder till att orkestreringen av sin IT blir en viktig del av företags strategi och det kommer även bli direkt avgörande vilken access IT-miljön har till molnen och möjligheten till att miljöer ”pratar” med varandra.

Hållbarhet är fortfarande det nya svarta

Energieffektivisering, hållbara lösningar och grön data kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel i framtiden. Vi ser exempelvis redan nu att konsumenterna fått ökad medvetenhet, och framöver kommer det bli avgörande för organisationer att kunna visa för sina kunder att tjänsten är grön hela vägen, vilken kommer gälla allt från partners, leverantörer och företagets egna satsningar. Hållbarhet och miljömedvetenhet kommer därför bli ett tydligare sätt att särskilja sig på. Då inget tyder på att dataanvändningen kommer att minska måste företag ligga steget före och arbeta proaktivt för en hållbar digital framtid.

Hållbarhetsarbetet är dock ingen ”one-man show” utan för att vi ska lyckas behöver alla branscher dra till strå till stacken. Datacentret kommer under kommande decennium spela en allt större roll för den nya digitala eran, samtidigt som datacenter är en enorm energikonsument. Därför är det viktigt att fler innovationsprocesser av lösningar och satsningar prioriteras, såsom återanvändning av spillvärme från datahallar, att fler ställer om till 100% förnybar energi och energieffektivisering i alla led. Valet av IT-lösning som en organisation gör, om man väljer att driva egna servrar, använda molntjänster eller vill satsa på colocation i datacenter, kommer 2020-talets beslutsfattare ha hållbarhet Top-of-Mind.