Därför är nätverksinfrastrukturen viktigast för molnstrategin

I dagens uppkopplade digitala värld blir det allt viktigare med bra nätverksanslutningar. Vikten av en kraftfull och tillförlitlig nätverksinfrastruktur har därför blivit mycket mer kritisk för företagens IT. Brister det riskerar ditt företag lägre produktivitet, sämre lönsamhet och försämrat rykte. Den digitala omställningen har dock gjort att företags IT-infrastruktur blivit uppdelad, vilket har skapat stora utmaningar för nätverksanslutningen.

Hybrida IT-lösningar skapar en splittrad infrastruktur

Idag anammar många företag den hybrida IT-strategin med en kombination av publika- och privata moln, tillsammans med miljöer i egna- eller i tredjeparts-datacenter. Tidigare placerades servrar och lagringsutrymmet centralt i företagens egna datacenter, men nu flyttas allt mer data in i molnet. När datavolymer migreras till SaaS-plattformar (Software-as-a-Service) flyttas egna applikationer till det publika molnet och äldre applikationer finns kvar på interna servrar, vilket leder till en fragmenterad infrastruktur.

Detta har skapat betydande påfrestningar på nätverket eftersom antalet tjänster som behöver anslutas blir allt fler. Medan Internet ofta används för att ansluta olika platser, kan Internets bristfälliga prestanda leda till minskad produktivitet och missnöjda kunder.

Internets begränsningar medför konsekvenser

Internets begränsningar har gjort att företagen använder olika strategier för att undvika beroendet av Internet. MPLS tillsammans med SD-WAN har varit en populär lösning, särskilt inom företaget, men även denna strategi har sina problem. MPLS är dyrt vid överföringen av stora datavolymer och SD-WAN skickar ofta mer trafik över Internet för att minska belastningen på MPLS, vilket gör problemen med brist på nätverkskontroll, latens och förlust av data vid överföring ännu större.

Nu finns det dock en lösning som eliminerar behovet av Internet helt och hållet – en direkt anslutning till moln plattformen via ”kollektiva” tredjepartsdatacenter, på branschspråk colocation-datacenter.

”Kollektiva” datacenter möjliggörare för molnaccess och interkonnektivitet

Colocation gör det möjligt för företag att skapa anslutningar i ett ”kollektivt” datacenter, istället för över det publika Internetet. Antingen kan företag ansluta till molnplattformen via on-off ramps med point to point (PoP) förbindelser, eller flytta sin data till ett tredjepartsdatacenter och tväransluta till molnplattformen och de tjänsteleverantörer de behöver, allt utan att behöva förlita sig på en Internetuppkoppling.

Resultatet är en uppkopplad konnektivitektshub som ger företag tillgång till ett stort utbud av plattforms- och tjänsteleverantörer, publika- och privata moln, leverantörer av konnektivitet, molntjänster, IT-tjänster, finansiella tjänster, IT-säkerhet, digitala medier och Internet Exchanges. Här kan företagen dra nytta av kostnadseffektiv konnektivitet med låg latens, samtidigt som företaget bibehåller full kontroll på den egna IT- infrastrukturen.

Denna strategi har ett antal fördelar, bland annat:

  • Tillförlitlighet: En mer stabil uppkoppling och reducerad risk för dataförlust vid överföring i jämförelse med Internetanslutningar.
  • Prestanda: Betydligt bättre latens och förutsägbarhet jämfört med Internetanslutningar.
  • Säkerhet: Datatrafik behöver i många fall inte lämna datacentret eller exponeras för Internet, vilket löser de flesta säkerhetsproblem. Meddelanden kan krypteras innan den når molnplattformen genom att placera HSM:er (Harware security module) vid molnåtkomsten.  
  • Snabbhet: Snabba och kostnadseffektiva anslutningar mellan molnleverantörer och tjänster.
  • Flexibilitet: Verksamhetskritisk data kan flyttas från den äldre IT-arkitekturen till en colocation struktur (utgifterna går från CapEx till OpEx). Detta gör migreringen till molnet och omplacering av olika plattformsmiljöer mindre riskabelt.

Kraven på nätverken skapar nya strategier

Även om Internetanslutningen länge var känd som det bästa nätverksalternativet, har kraven och standarden idag blivit långt mycket högre. Direktanslutning till molnet genom colocation är en metod för att hantera bristerna i Internetanslutningen. Med hjälp av experter så som Interxion, ger colocation en nästan omedelbar tillgång till det redan högt uppkopplade och etablerade ”kollektiv” av partners, leverantörer och kunder som alla drar nytta tillförlitlighet av högsta kvalitet.

Företag kan dra nytta av den förbättrade säkerheten, prestandan och flexibiliteten som ett colocation-datacenter kan leverera. Men, för organisationer där applikationer är en viktig del av verksamheten, vare sig det beror på deras egen verksamhet eller för deras samarbetspartners, leverantörer eller kunder, kan tillgången till en pålitlig, låg latensanslutning göra skillnaden mellan framgång och förlust.

Mer information om betydelsen av direkt konnektivitet finns i vår senaste rapport från 451 Research.