Datacentret roll i det smarta samhället

Stockholms Stad har som mål att bli en av världens smartaste städer. Och vi är på god väg. Alla förutsättningar finns redan genom den robusta och uppkopplade infrastruktur som idag är på plats. Men vad är egentligen sambandet mellan Interxions datacentercampus i Akalla och det framväxande ”Smarta samhället”? Vi har vänt oss till Stokab, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag, för att djupdyka i digitaliseringen, ’the edge’ och sambandet mellan datacentret, fibernätet och den smarta staden.

Då det allt mer uppkopplade samhället kommer generera mer data än någonsin, så kommer datacenter bli en mycket viktig beståndsdel för den fortsatta utvecklingen. IDC uppskattar att den dagliga mängd producerad data 2025 kommer vara svindlande 463 exabytes, där majoriteten datan kommer från IoT och AI, och datacentret kommer att behöva hantera upp mot 175 zettabytes data. Hela 75 procent av den företagsrelaterade datamängden år 2025 kommer att genereras i ’the edge’.

Smarta städer behöver smarta datacenter

Konceptet kring den smarta staden är inte längre någonting vi bara ser i science fiction. Utvecklingen av fibernätverk, trådlösa enheter och molnet har gjort att vi nu kan koppla samman människan, enheten och diverse tjänster, i realtid, oavsett var vi än är. Genom detta har även datacentret roll förändrats. Från att vara bara en plats att placera sina servrar, är datacentret idag en strategisk och uppkopplad trafikhubb för datan, både till och tillbaka från ’the edge’.

I takt med ökande datamängder som processas samt tekniker som effektiviserar bearbetningen, genom utvecklingen av bland annat AI, ökar också datacentrets roll som centralpunkt i viktiga samhällsfunktioner. Snabba och säkra anslutningar mellan datacenter och de punkter där datan insamlas blir också avgörande.

I Stockholmsområdet finns alla förutsättningar för denna utveckling. Stokab har merparten av fibern säkert under mark, för snabb uppkoppling på fibernätet och redundanta säkra förbindelser till varje datacenter däribland Interxion. Fibernätet utgör stommen för en sådan struktur där stora datacenter blir hjärtat som ser till att hålla allt igång, med stöd av micro-datahallar nära datainsamlingspunkterna, berättar Stokab.

Så hur fungerar det egentligen?

Uppkopplade enheter, IoT, AR, VR och 5G - allt genererar data som kommer att bearbetas från ’the edge’ och vidare till datacentret och molnet genom fibernät och noder. I praktiken, låt oss titta närmare på någonting vardagligt, men som är en stor del i hur den smarta staden avanceras. Ta trafikljus, som med dagens smarta teknik kan optimera en hel stads trafikflöde.

smarta samhället

I stadens korsningar finns sensorer och kameror som samlar in datan för att styra trafikflödet och rent av kunna förhindra olyckor. Den insamlade datan bearbetas i närliggande edge-enheter i staden fibernätsnoder. Via det sömlösa fibernätverket mellan edge-bearbetningsnoden vidare till strategiskt placerade datacenter skapas möjligheterna för automatiserade och smarta trafikljus. Datan i symbios med omkringliggande infrastruktur optimerar och säkrar stadens rytm, på millisekunder. 

 

Tillgången till datacenter och fiber avgör framgången

Framgångsreceptet i skapandet av ett smart samhälle är delvis uppkopplade datacenter som erbjuder tillgången till bland annat operatörer, internetväxlar och molntjänster direkt ifrån datacentret. Tillsammans med stadens infrastruktur i fibernätet för pålitlig förbindelse till och från datacentret, edge-noder vidare till den faktiska enheten eller användaren.

Fundamentet till Stockholms, idag, goda förutsättningar till att bli en smart stad är den robusta infrastrukturen som under decennier byggts upp och investerats i form av fibernät och datacenteraktörer som Interxion. Densiteten på fibernätet bestående av fibertrådar av glas gör att vi i princip ”går på glas” under en promenad i Stockholm.

Stockholms fibernät och dess noder ansluter i stort sett samtliga fastigheter och har idag anslutningspunkter ut i gaturummet, och vidare till datacentret. Med fiber hela vägen ut i gaturummet gör det att den trådlösa sträckan från enhet till anslutningsnod minskar till ett absolut minimum. För de nya tekniker som det digitaliserade samhället nu ser, och med utvecklingen av 5G, är svarstiden från ”händelse” till ”reaktion” helt avgörande, säger Stokab.

Utvecklingstakten mot ett smart uppkopplat Stockholm är idag hög, och vi ser allt fler nya lösningar som etableras. När det smarta samhället skalar upp ställer staden och företagens innovationssatsningar högre krav på infrastrukturen. Här är det Stokab med deras fibernät och Interxion med våra datahallar som är viktiga aktörer som utgör grundplattan för många smarta tekniska innovationer och företag.

Sverige har länge varit i framkant i adaptionen av ny teknik och utan den robusta grund som möter dagens och de krav framtidens teknik kommer kräva hade Stockholm nog inte varit så långt fram i loppet som världens smartaste stad. Den stora frågan är bara när det smarta samhället på riktigt är verklighet, och kommer vi då behöva irriteras över rödljus som aldrig verkar slå om eller titta oss för innan vi går över gatan?