Svenska storföretag tvekar inför molnet

Företags egna datacenter är på väg att dö ut, menar analyshuset Gartner. Samtidigt skriker de stora molnplattformarna att all data är på väg upp i molnet. Enligt analysföretaget IDC varken kan eller vill svenska storföretag dock flytta all sin data, sina IT-system och applikationer till bara ett moln – istället dominerar multimolnsstrategier. Digitaliseringens krav på tillgänglighet i kombination med ökat fokus på säkerhet och integritet ställer helt nya krav på hur företagen hanterar sin data, det enda som är helt säkert är att det inte finns en lösning som passar för alla, framtiden är en blandning av molntjänster och traditionella datacentertjänster.

Av: Peder Bank

Digitaliseringen har drastiskt ändrat konkurrenssituationen för företag och digitaliseringsstrategier är högst upp på alla företags agenda. Trots det är utvecklingen enbart i startgropen. Under 2020-talet kommer vi bli allt mer uppkopplade i och med framfarten av bland annat 5G, IoT och AI och annan ny teknologi. 

Snart kommer våra saker att bli mer digitala än människan självt. Därför blir det allt viktigare att datan finns nära slutanvändaren. Med detta kommer högre krav på snabb access samtidigt som allmänheten blir allt mer medveten kring var och hur data behandlas. I takt med övergången måste därför företagen ge högsta prioritet åt faktorer som dataintegritet, säkerhet och tillgänglighet.

2020-talet domineras av hybrida moln

Allt fler företag väljer molnlösningar för sin IT-verksamhet. Att investeringar i egna datahallar blir allt färre har undgått få IT-beslutsfattare. Gartner uppger att 80 procent av alla företag kommer att ha stängt ned sitt egna traditionella datacenter år 2025. 

Men måste valet för företag nödvändigtvis stå mellan att antingen gå 100 procent till molnet eller investera i ett eget datacenter? 

– Nej, är det korta svaret.

Om 2010-talet var decenniet då molntjänster på allvar slog igenom, kommer 2020-talet att formas av en mer mogen syn på outsourcing. Det kommer att bli allt mer avgörande att få den rätta mixen av egen lokal miljö och molnet för att försäkra sig om att data och IT-system alltid är tillgängliga för användaren.  

Olika hybridlösningar mellan publika- och privata moln, colocation-datacenter och andra lösningar blir preferensen för svenska storföretag. 

Strategierna kring hantering av företags data handlar mer om att placera sin data där det ger mest nytta, uppfyller regulatoriska krav och kan hanteras så kostnadseffektivt som möjligt. 

Säkerhet ett orosmoln

Samtidigt som företag måste driva på sin digitala omställning för att inte utkonkurreras, handlar det om att göra det med långsiktighet, inte minst ur säkerhetssynpunkt. 

Användning av molntjänster är en viktig komponent för företagens digitalisering, framförallt för ökad effektivitet och flexibilitet i det nya IT-landskapet. Dock är det viktigt för beslutsfattare inom IT att känna till att det finns vissa risker med använda enbart molntjänster. En medvetenhet kring riskerna finns även bland beslutsfattarna vilket bland annat kan läsas ut från en aktuell IDC-undersökning bland chefer i över 200 nordiska företag med fler än 100 anställda. En betydande andel uppger just oro kring säkerheten som skäl till att inte enbart förlita sig på olika molnlösningar för sin IT-verksamhet. En nästa lika stor andel uppger också regulatoriska skäl.

Här finns skäl för beslutsfattare att noga analysera innan man väljer sin IT-lösning och sin datacenterpartner. Det gäller också offentlig förvaltning, där allt mer data samlas in och lagras och där de regulatoriska kraven är höga.

Även om molnet är en viktig komponent för den digitala omställningen, handlar det för företag mer om att tänka långsiktigt, att möta krav och tillgänglighet nära slutanvändaren på ett säkert sätt.

Minimera riskerna

En viktig aspekt, utöver den fysiska säkerheten i datahallarna, är hur man som företag kopplar sin data till sina olika applikationer och moln. 

Om företagets molnanslutningar är direkta och dedikerade i samma datacenter, gör det en betydande skillnad i trygghet, prestanda och hastighet jämfört med om samma data skulle överföras via publika internet. 

Företag bör därför alltid ska ställa krav på att det finns en bredd av olika kopplingar till många molntjänster när du som företagare ser över din strategi för den digital infrastrukturen. 

Avslutningsvis; Det finns i dag många goda exempel på hur företag som tidigt haft ett ”digital first”-tänk byggt sin strategi för hantering av data, och här dominerar inte ett moln utan flera i kombination med traditionella datacentertjänster. Det ger dem den tillgänglighet och snabbhet som digitaliseringen kräver samtidigt som höga krav på säkerhet och integritet kan följas. Det är denna multimolnstrategi som kommer dominera under 20-talet.