Därför är flaskhalsar i nätverket en fara för företagets överlevnad

Flera olika molnlösningar innebär också fler nätverksförbindelser, ökade kostnader och större osäkerhet. Men det finns en lösning till en säker och stabil väg direkt in till molnen.

Rom byggdes inte på en dag, och det gör inte företagens nätverksstrategi heller. Det är snarare ytterst unikt att företag har en helt färdig nätverksarkitektur på plats från dag ett. Istället växer verksamhetens nätverk löpande i takt med att företaget utvecklas, behoven ökar och fler möjligheter uppstår.

Att företag inte från start har en övergripande långsiktig plan, innebär att det snabbt kan förvandlas till ett virrvarr av ad hoc-lösningar av flera olika anslutningar till olika SaaS-leverantörer, molntjänster och samarbetspartners. Där vissa anslutningar kopplas via dedikerade nätverksförbindelser och andra genom publika internetanslutningar.

Detta resulterar i en bristande överblick och ökad osäkerhet kring driftsäkerheten, som i sin tur kan ha en inverkan på företagets resultat. Exempelvis, om nätverket blir överbelastat på grund av höga trafikmängder, eller om en nätverkskabel blir avgrävd, kan det kosta både tid och pengar för företag och deras kunder som då inte kan använda tjänsterna.
 

Ditt datacenter är en viktig kugge i hjulet

All denna huvudvärk kan undvikas. Genom att flytta det egna nätverket närmare molnen och till en central trafikhubb, exempelvis i ett colocation-datacenter, kan företag optimera och förenkla sin nätverksarkitektur. Därifrån etableras det säkra dedikerade anslutningar mellan det egna nätverket och de olika SaaS-leverantörer, moln och partners företaget behöver ansluta till.

Allt fler företag har redan sett fördelarna med att placera hela eller delar av sin nätverksarkitektur i colocation-datacenter, och med rätt partner kan det innebära en revolution för hela verksamhetens nätverksstrategi. Dessutom behöver du som företag inte lägga några egna resurser på den dagliga operativa datacenterdriften – då detta sköts av din colocation-partner. Att placera din nätverksknutpunkt hos en colocation-partner som Interxion, med direktkopplingar i det samlokaliserade fysiska datacentret till de moln och tjänster som din verksamhet kräver, gör att du kan etablera anslutningar med garanterad drifttid och utan fördröjning. På så sätt minimeras problem med fluktuerade svarstider, missnöjda slutanvändare och missade deadlines.

– Det fungerar som navet och ekrarna på ett hjul. Din nätverksknutpunkt i datacentret blir navet - och vi levererar ekrarna i form av vår Cloud Connect-lösning, som ger garanterad driftsäkerhet via privat förbindelse till de molntjänster du vill ansluta till, förklarar Jelle Frank van der Zwet, Strategy Director på Interxion: A Digital Realty Company.

Detta är en lösning som bland annat Danderyds kommun (via ATEA) och den danska IT-tjänsteleverantören KMD sett stora fördelar med. Genom en central och stabil knutpunkt kostnadseffektiveras nätverket drastiskt, samtidigt som osäkerheten kring kopplingarna i de enskilda nätverkskablarna minimeras.

Att anslutningarna ut till SaaS-leverantörer och molntjänster är en öm punkt för många företag visar även 451 Researchs nyligen genomförda undersökning, där 70 procent av de tillfrågade verksamheterna uppgav att moln- och nätverksförbindelser var deras primära bekymmer.

– Det är A och O för moderna verksamheter att deras datatrafik förflyttas snabbt, säkert och stabilt. Interxions datacenter, inkluderat det i Stockholm, huserar fysiska noder (så kallade PoPar) från de ledande globala molnplattformarna och som ofta är placerade nära molnplattformens egen miljö. Det innebär att svarstiden i vissa fall kan bli så låg som 0,1 millisekund genom direktkopplingen till molntjänsten.

– Samma princip gäller givetvis också för de många lokala molntjänster som finns etablerade i våra datacenter – här kan du ansluta direkt i datacentret och därmed undvika att använda publika internet, förklarar Jelle Frank.

Våra SLA garanterar en drifttid på 99,999 procent, dock är våra datacenter utformade för att möta hela 8/9 i SLA. För den som inte är bekant med uttrycket, betyder en drifttid på 8/9 att den endast kan vara otillgängligt maximalt 864,3 millisekunder under ett dygn.

Någonting som är intressant är att det inte var många år sedan nätverksansvariga skrev varnande artiklar om farorna med att sträva efter något så orealistiskt som en SLA på 99,999 procent. Samma nätverksansvariga skulle nog ha fnyst vid blotta tanken på möjligheten att designa ett datacenter med en nertid på mindre än en millisekund om dygnet. Detta är någonting vi på Interxion istället har byggt hela vår verksamhet kring.
 

Ditt nätverk avgör ditt företags framtid

– I grund och botten handlar en säker, snabb och stabil nätverksarkitektur om framtiden, poängterar Jelle Frank. Redan nu flyttas kritiska applikationer och data till molnet, och om nätverket inte håller riskerar allt att rasa likt ett korthus. Ditt nätverk som kommer att bli än mer pressat i framtiden, säger han.

– Företag behöver redan idag förbereda sig för den tredje vågen av nätverkskrävande företag och tjänster. I den första vågen såg vi att bland annat adaptionen av SaaS-tjänster, där exempelvis AWS och SalesForce, blev viktiga funktioner i företagens IT. Nu, i den andra vågen ser vi att även de affärskritiska applikationerna flyttas till de privata- och publika molnplattformarna. Dock har många verksamheter inte en nätverksarkitektur som stöder det. När vi nu står inför att den tredje vågen rullas ut på allvar, dominerat av datadriven innovation framburen av AI och IOT kommer det bli en ännu viktigare fråga för företag att förbereda sig på riktigt. Det är alltså en fråga om att överleva genom att tänka framåt i sin nätverksarkitektur, understryker Jelle Frank.
 

Att ansluta till olika moln ska inte vara komplicerat

Även om molnlösningar gör livet lättare på många sätt, är molnet egentligen inte så lätt som alla lovar. Varje molntjänst som ska anslutas har olika krav på anslutning. Varje enskild molntjänst som din verksamhet ansluter sig till har i sin tur olika anslutningskrav. Så istället för att klona en tidigare etablerad lösning behöver man återigen sätta sin in i de krav respektive molntjänst har, och helt enkelt börja om från början. Någonting som kostar både tid och pengar – varje gång. För att företag ska slippa krånglet är Interxions Cloud Connect-lösning designad för just detta ändamål.

– Som kund behöver du endast ange nätverksnyckeln för aktuella molntjänsten i vårt Cloud Connect-system, därefter upprättas förbindelsen och konfigureras på bara några minuter, avslutar Jelle Frank.