Föråldrad IT-infrastruktur resulterar i en nedkopplad verksamhet 

Den digitala omställningen förändrar hur organisationer skapar tillväxtmöjligheter och förbättrar den operativa effektiviteten. I takt med att den digitala omställningen blir allt viktigare involveras företagsledningen och ibland även styrelsen. Allt fler organisationer skapar tvärfunktionella arbetsgrupper med uppgift att identifiera digitala åtgärder som kan skapa innovation, öka effektiviteten och förbättra kundengagemanget. 

Företags egna datacenter uppfyller inte längre kraven 

Historiskt sett har IT varit nyckeln till teknikutvecklingen inom verksamheten. Affärscheferna kontaktade IT-chefen angående ett affärsmål eller ett problem, och IT-avdelningen skulle sedan implementera en teknisk lösning för att nå målet eller lösa problemet. IT hade i uppdrag att skydda affärsverksamheten genom kontrollerade förändringshanteringsprocesser. Men med tiden har behovet av större volymer och högre hastighet skapat problem för traditionella IT-lösningar – de har helt enkelt inte kunnat reagera tillräckligt snabbt när marknaden förändras. De som har arbetat med IT har dessutom också ofta haft svårt att tala samma språk som verksamheten i övrigt. 

Idag finns det molnapplikationer och molntjänster som ger affärsledningen och andra verksamhetsfunktioner alternativ. Detta skapar Shadow IT, vilket tar bort kontrollen från IT-avdelningen och gör att affärscheferna själva kan lösa problemen. Det är lätt att se att det finns motstridiga prioriteringar från båda sidor – affärsledningen måste snabba på processerna för att betjäna kunderna och IT-ansvariga måste säkerställa säkerhet, efterlevnad och kontroll inom verksamheten. 

Företaget behöver inte längre vänta på att IT ska planera och sätta igång omfattande projekt för att vidta olika åtgärder, utan kan istället utnyttja det publika molnet för att införa ny teknik snabbare och ofta på ett mer effektivt sätt. Och även om de enskilda affärsenheterna kan uppfylla sina mål genom att samarbeta direkt med molnleverantörerna, kan det uppstå problem om inte IT är involverat. Det kan t.ex. handla om efterlevnad, styrning, säkerhet osv. Isolerade/fristående projekt där inte IT-avdelningen medverkar kan också öka komplexiteten – samtidigt som riskerna för verksamheten ökar. Det gäller allt från säkerhetsproblem till driftsavbrott och högre kostnader. 

Modern infrastruktur måste utformas så att verksamheten kan göra vad den behöver göra, när den behöver göra det – och var som helst i världen.” 
– Gartner, Infrastructure is Everywhere: The Evolution of Data Centers, juli 2019 

Dessa digitala innovationer ger IT möjlighet att lösa verksamhetsproblem genom att bli en del av det centrala nav som implementerar lösningarna. För att lyckas i framtiden måste IT återgå till sina historiska rötter för att kunna stödja verksamheten på ett effektivt sätt. 

Colocation-datacenter är strategiska nav i sammankopplingen 

Den goda nyheten är att företagsledningar och styrelser inser att det måste råda ordning och reda i detta ”kaos” som den digitala omställningen skapar och att IT ska vara navet för att underlätta infrastrukturstandarder och centraliserad styrning. För organisationer med tvärfunktionella arbetsgrupper för digital omvandling har IT fler platser vid bordet än andra grupper. 

En viktig underliggande faktor för den digitala omställningen är IT-infrastruktur och IT-drift (I&O). Traditionella datacentermodeller måste förvandlas i en värld där lokala datacenter, privata moln och publika moln möts. Denna mötesplats beskrivs av Gartner enligt följande: 

Sammankoppling, i datacenter-termer, är en modell där fristående parter i ett colocation-datacenter är anslutna till varandra direkt (vanligen via fiber) och icke-hierarkiskt. Dessa anslutningar kan vara enkla fiberoptiska korskopplingar (cross connect), som gör det möjligt för olika parter i ett datacenter att ansluta horisontellt till flera operatörer, molnleverantörer, liknande organisationer och tjänsteleverantörer.” 

Denna I&O-strategi kräver en verktygslåda med infrastrukturfunktioner som skapar snabbhet och smidighet, samtidigt som den säkerställer en bra styrning som skyddar verksamheten. I&O blir ett sätt att lösa affärsproblem och skapa nya intäktsmöjligheter. Den traditionella datacentermodellen måste dekonstrueras för att skapa den flexibilitet och optimering som verksamheten behöver. Verksamheter som är utspridda över olika branscher, har anläggningsspecifika arbetsbelastningar, föränderliga partnerekosystem, den senaste tekniken som Internet of Things (IoT) och särskilda data leder till att I&O-ansvariga får rollen som affärsutvecklare

Att kartlägga nätverkskomponenterna i hybrida IT-arkitekturer är en av de största utmaningarna för konnektiviteten. Per Gartner: 

I takt med att IT och verksamheten fortsätter att lägga till fler externa tjänster, kommer nätverks- och tjänstekomplexiteten att vara det största hindret för framgång”. Nätverksadministratörernas utmaning för närvarande är att hantera olika trafikflöden från flera källor och förbättra sina affärsenheters applikationsprestanda, samtidigt som de måste ha kontroll på kostnaderna, vilket tvingar dem att införa en ny nätverksarkitektur. Gartner rekommenderar också: ”Om man använder eller överväger colocation kan det vara ett bra alternativ att utnyttja de sammankopplingstjänster som leverantören har tillgång till eller håller på att utveckla.” 

Detta framtida I&O-landskap är inte långt borta. Enligt Gartner”2022 kommer 60 procent av företagens IT-infrastruktur att fokusera på center för datan – inte på traditionella datacenter”. Som en följd av detta måste I&O-ansvariga koncentrera sig mycket mer på investeringar i externa colocation-lösningar istället för på investeringar i egna IT-anläggningar. Data distribueras via infrastrukturen till olika tekniska och geografiska områden. Denna decentraliserade infrastruktur eliminerar hinder och tillåter distribuerade arbetsflöden. Den integrerar även fysiska och virtuella roller i ett digitalt nav som kopplar samman data med olika ekosystem som är skräddarsydda efter verksamhetens behov. 

Colocation med Interxion ger tillgång till ekosystemen 

I&O-chefer implementerar idag strategier som möjliggör att kunna konsoliderar och sammanlänka den underliggande infrastrukturen. Med en partner som Interxion kan I&O-teamen strategiskt nyttja sitt datacenter som en knutpunkt och nav för att koppla samman användare, moln, nätverk, system, partners och olika datamiljöer. Det innebär att de traditionella egna datacentren nu fasas ut och ersätts av datahallar som erbjuder en helt ny nivå av interkonnektivitet, säkerhet och flexibilitet.  

Läs mer om Interxion Marketplace där vi har samlat de ekosystem som finns hos oss.