blog ai cgit mobile

Framgångsrikt genomförande av AI-strategi kräver rätt partnerstruktur

Vi har i tidigare blogginlägg pratat om Artificiell intelligens, de enorma investeringar som görs inom området och vilka möjligheter det kommer att ge både existerande och nya företag. Även om länder som USA och inte minst Kina ofta nämns som ledare inom AI så är det glädjande att kunna konstatera att Sverige ligger långt fram i Europa när det kommer till att både testa och driftsätta skarpa AI lösningar i många delar av företaget. Detta enligt en ny undersökning som vi låtit Research in Action genomföra bland beslutsfattare inom IT på 2100 europeiska storföretag, varav 150 i Sverige.

Samma studie visar också att det finns utmaningar med att införa AI och mycket handlar om brist på både intern teknisk kompetens och tillgången till skickliga tekniska konsulter. Detta understryks av att många även ser rent infrastrukturella utmaningar, som access till rätt konnektivitet och datacentertjänster, som hinder för att införa AI storskaligt. 

Kraftfull infrastruktur med stabilt partnernätverk

Eftersom just datacentret, och då tillgång till både robust kyla och kraftförsörjning samt hög konnektivitet och access till olika molntjänster, är så centralt för att lyckas med AI i stor skala, har vi på Interxion investerat både pengar och kunskap inom området. Vi är certifierad datacenterpartner till Nvidia vilket ger företag alla förutsättningar att etablera deras skalbara och högpresterande AI-infrastruktur direkt i våra datacenter.

Undersökningen visar också att hälften av de svenska storföretagen förlitar sig på sin systemintegratör och IT-partner när det kommer till att kunna förverkliga sina AI-satsningar. Med en mängd partners av nordiska och internationella IT-leverantörer och systemintegratörer har vi på Interxion ett brett nätverk och community på plats vilket skapar en framtidssäker bas. Däribland samarbetet med ett av nordens ledande tekniska konsultbolag inom AI, CGit.

Som en Elite-partner till Nvidia och infrastrukturpartner till forskningshubben kring AI i Sverige, AI Innovation of Sweden, har CGit erfarenhet av att hjälpa företag att förverkliga sina AI-strategier. AI drivs ofta från affärssidan och så länge som projekteten drivs som testprojekt skapar infrastrukturen inget problem. Däremot, så snart de ska skala upp, så kommer direkt många utmaningar i form av både kapacitet och konnektivitet. Tyvärr gör detta att många AI-satsningar misslyckas. Men med rätt partnerstruktur får svenska och nordiska företag ännu bättre möjlighet att ta ledartröjan inom AI.

Viktigt göra rätt från början

I ett konkurrensutsatt område som AI där utvecklingen går blixtsnabbt och rätt algoritm kan betyda allt, är det således mycket viktigt att redan från början skapa rätt tekniska förutsättningar för att kunna skala upp en AI-tjänst. Det handlar om att både dimensionera hårdvaran, och att optimera de programvaror som styr applikationerna, men även att driva tjänsterna från ett datacenter som erbjuder den höga densitet och kylkapacitet som krävs och här är colocation ett allt vanligare val hos företag.

Genom att dra full nytta av det partner community, den kraftfulla infrastrukturen och bredd av konnektivitet som Interxions datacenter erbjuder, samt direkta kopplingar ledande publika molntjänster, har svenska företag alla förutsättningar för att på riktigt kunna implementera och skala upp sina AI-satsningar.

Ta gärna del av vårt whitepaper där vi i mer detalj går igenom hur företag ska agera för att bygga en långsiktigt robust infrastruktur för sina AI-satsningar.