blog uppkopplat

I den digitala framtiden är datacentret ’the golden ticket’

Digitaliseringen påverkar nästan allt i dagens organisationer och skapar högre krav på företag att ständigt vara flexibla, tillgängliga och uppkopplade. En avgörande komponent i företags digitala transformation är var du lagrar data. Interxions nya datacenter Stockholm 6 erbjuder förbindelser och konnektivitet som är avgörande för att företag ska kunna leverera dagens och morgondagens tjänster.

Teknisk utveckling och digitalisering har förändrat de flesta branscher i grunden och för att lyckas, eller endast överleva, måste företag driva innovation och förändring. Prestanda och smidighet i företags IT-infrastruktur är avgörande för att stödja den digitala transformationsstrategin. Snabb kommunikation mellan företag och molnplattformar som många företag är beroende av är avgörande för att vara konkurrenskraftig.

För att hitta ett svar på det ökade behovet av konnektivitet är det många företag som ser över var deras IT-infrastruktur är implementerad och hur man sammanlänkar sin hybrid – och flermolnsstrategi.

Välj en moln- och datacenterstrategi som stärker varandra

I takt med att större mängder kritiska data flyttas till molnet blir företag allt mer beroende av molntjänster. Den ökade användningen av molntjänster på den nordiska marknaden är en stor möjliggörare av tillväxt. Men varje företags data – och lagring av den – är unik. Det finns ingen ”one-size-fits-all”-lösning. 

Den mest kostnadseffektiva lösningen för de flesta företag är dock en kombination av on-premise miljöer, SaaS-lösningar och privata- och publika moln, så kallade hybridlösningar. Det är även tydligt att framtiden kommer att domineras av skräddarsydda och anpassade lösningar efter verksamheters specifika behov och lagring av sin data.

Interxions datacentercampus är en av de mest uppkopplade hubbarna för edge- och molntjänster i Sverige. Här får du direktkoppling till en uppslutning av och olika SaaS-lösningar, privata molntjänster och alla ledande internationella molnplattformar.

Här finns access till alla ledande molntjänster

Ett ytterligare steg i företags digitala transformation är att placera sig i colocation-datacenter som är uppkopplade och centralt placerade. Till skillnad från ett traditionellt datacenter är ett uppkopplat datacenter inte bara en plats som huserar dina servrar och datalager, utan även en nätverksknutpunkt där företag sammanlänkar IT-miljöer och data med nätverk, molnleverantörer, samarbetspartners och plattformar.

Uppkopplade datacenter, där kopplingspunkter från olika molnleverantörer och nätoperatörer möts, har gett företag möjligheter att snabba på sin digitala transformation. Förutom ökad närhet till molnleverantörernas infrastruktur och internetknutpunkter möjliggör uppkopplade datacenter en närhet till nya samarbetspartners och IT-leverantörer, vilket skapar effektivisering och sänkta kostnader.

STO6 för att koppla upp till den datadrivna framtiden

Från Stockholm 6 erbjuds säker, stabil och dedikerad förbindelse med snabba svarstider mellan din on-premise infrastruktur hos Interxion och din cloud-miljö. Genom att placera sig på Stockholm 6 kan din verksamhet dra nytta av access till alla ledande molntjänster via on-off ramper och få maximala förutsättningar för er utveckling av en hybrid molnstrategi.

Våra datacenter kopplar samman våra kunder med deras partners, nätverksleverantörer, internetknutpunkter, innehållsleverantörer, affärspartner och slutanvändare. Allt med en enkel cross connect direkt i datacentret. På så vis kan du säkerställa prestanda, undvika fördröjningsproblem och förbättra kundupplevelsen.

Upptäck Stockholm 6 - här finns fundamentet om stärker er affärensverksamhet, det digitala ekosystemet för att nå era tillväxtmål och datacentertjänsterna som stöttar framtidens teknik.