Blog

Interxion anställer Nordisk Quality Manager

Interxion har anställt Hanne Kløcker som Quality Manager Nordic. Hanne bliver ansvarig för kontroll och dokumentation av Interxions höga kvalitets- och säkerhetsprocedurer i Norden.

Interxion har anställt Hanne Kløcker som Quality Manager Nordic. Hanne bliver ansvarig för kontroll och dokumentation av Interxions höga kvalitets- och säkerhetsprocedurer i Norden.

Hanne Kløcker skall därför täcka Interxions datacenter i både Köpenhamn och Stockholm. Bakgrunden för att ha skapat denna nya tjänst är ett generellt stigande fokus på certifieringar från kunder, bland annat för att i samband med bokslut kunna visa upp dokumentation på hur exempelvis ekonomisk data hanteras och lagras.

”Interxion har en lång tradition av att dokumentera processer och arbetsrutiner i våra datacenter och har redan flera certifieringar som exempelvis ISO27001 og BS25999 og revision standarden ISAE3402. När allt kommer i kring, visar det sig att det sällan finns enhetliga certifieringar som gäller över flera landsgränser. Därför har man exempelvis helt andra certifieringar på den amerikanska marknaden än vad vi har i Europa. Eftersom Interxion har kunder över hela världen möts vi av ständigt stigande krav från våra kunder om att motsvara och leva upp till olika certifieringar” säger Peder Bank, Managing Director Interxion Nordic.

Hanne Kløcker har mer än 20 års erfarenhet från IT-branschen och kommer senast från en tjänst som Quality & Security Manager hos Fujitsu Services.

”Jag ser fram emot att fortsätta Interxions arbete i norden och ser ett stort behov av att i än högre grad synliggöra betydelsen av våra certifieringar. Därutöver ser jag fram emot ett spännande samarbete med Interxions Quality Managerers i resten av Europa” avslutar Hanne Kløcker.

Fakta:
På den europeiska marknaden är ISAE 3402 mest utbrett. På den amerikanska marknaden vinner SOC 2 mer och mer mark och man räknar med att den kommer att ersätta den tidigare SSAE16. SOC 2 är speciellt framtaget för att möte de växande rapporteringsbehov som teknologiska verksamheter, som klassificeras som serviceorganisationer, möter. SOC 2 är en rapporteringsmodell som är speciellt anpassad för verksamheter såsom datacenter, IT-tjänster, leverantörer mjukvara som tjänst (SaaS) och många andra moln-baserade tjänster.