Blog

The Rush to Mobile

Smarta telefoner och tablets är nu många konsumenters förstahandsval och Gartner förutspår att mobiltelefoner kommer att ta över platsen från PCn som världens mest använda enhet för att få åtkomst till webben.

Av: Mike Hollands

Smarta telefoner och tablets är nu många konsumenters förstahandsval och Gartner förutspår att mobiltelefoner kommer att ta över platsen från PCn som världens mest använda enhet för att få åtkomst till webben.1

Denna snabba tillväxt i utbredningen av mobila tjänster skapar enorma möjligheter för nya aktörer och tvingar etablerade verksamheter att se över sin strategi och affärsmodell. Det gör det även svårt, särskilt för nya aktörer, att balansera trycket inom produktutveckling med behovet av att kunna växa snabbt för att möta en oerhört växande efterfrågan.

 

Hos både konsumenter och företag leder en ökat beroende av mobil datoranvändning och ett kontinuerligt förbättrande av hårdvaran till höga förväntningar på service-kvalitet, oavsett vilken enhet eller nätverksoperatör som används.

I vårt senaste whitepaper, IT-utmaningar för mobila tjänsteleverantörer, fokuserar vi på de utmaningar som mobilorienterade organisationer möter och vikten av en strategiskt lokaliserad IT-infrastruktur. Vår undersökning visar att många deltagare inom den mobila sektorn kanske inte ser en stor möjlighet att optimera konnektivitet, minska kostnader och förbättra flexibilitet genom att samlokalisera sin infrastruktur i operatörsneutrala datacenter.

Hela vårt whitepaper finns tillgängligt för nedladdning här.

 

1http://www.gartner.com/newsroom/id/2429815