Blog

Undersökning ger kunskap om framgångsrik strategi för europeiska hosting och cloud-leverantörer

Av: Jelle Frank van der Zwet

Deltagare optimistiska om hög tillväxt för cloud-tjänster över Europa

Genom att arbeta med en bred grupp hosting-leverantörer och tala med de om deras erfarenheter och affärsplaner har vi lärt oss mycket om vad som skapar framgång på marknaden, hur europeiska tjänsteleverantörer konkurrerar och vad som särskiljer deras erbjudande. I takt med att cloud-tjänster har tagit fart har vi arbetat när de för att förstå vad det innebär.

I en nyligen genomförd undersökning med över 400 leverantörer i 17 europeiska länder och USA ville vi förstå situationen på cloudmarknaden i Europa och hur tjänsteleverantörerna möter en ökad efterfrågan på cloudtjänster. Även om efterfrågan på traditionell hosting fortfarande är högre än efterfrågan på cloud och applikationstjänster.

Undersökningen visar att en majoritet av europeiska tjänsteleverantörer förväntar sig att cloud-erbjudandet kommer att påverka ordentligt inom de närmaste tre åren, där 56% förväntar sig att 40-100% av deras omsättning kommer att komma från cloud år 2015.

Tjänsteleverantörerna är överlag optimistiska vad gäller tillväxten på cloudmarknaden, där 73% förväntar sig en positiv påverkan på omsättningen.

Något som är intressant är att europeiska tjänsteleverantörer inte ser internationella aktörer som sin främsta konkurrent. Detta kan bero på att de särskiljer sig genom att gå mot kunder som föredrar att lagra sin data inom sitt eget land och söker support på sitt eget språk.

För att behålla, och vinna, marknadsandelar under denna period med hög tillväxt har majoriteten av tjänsteleverantörer valt en kombination av framväxande strategier.

De topp-tre strategier som vi funnit mest populära är:

  1. Erbjuda cloud-infrastruktur (65%)
  2. Fokus på enastående leverans (61%)
  3. Bli mer internationell (52%)


Dessa aktörer stärker även sin marknadsposition genom att fokusera på kundservice och försäkra sig om att de förstår sina kunders ekonomiska och IT-relaterade livscykler.

För att får reda på mer om den europeiska cloudmarknaden, ladda ner vårt whitepaper ‘The Evolution of the European Cloud Market’.

Ladda ner vår informationsgraf som pdf.


Om författaren:

Jelle Frank leder vår produktutveckling för och marknadsföring gentemot vår stora och växande grupp av molntjänsteleverantörer.

Han har mer än tolv års erfarenhet från IT-branschen och av affärsutveckling.