Blog

Europeiska cloud- och hostingleverantörer ser positivt på möjligheterna med cloud.

Av: Jelle Frank van der Zwet

Vår senaste undersökning av fler än 400 cloud- och hostingleverantörer visar att 73 procent av respondenterna är positivt inställda till hur cloudtjänster kommer att påverka deras försäljning.Generellt var cloud- och hostingleverantörerna i Norden mer positiva än genomsnittet i Europa, då hela 83 procent av de nordiska leverantörerna förväntar sig en positiv påverkan från cloud.
Med 96 procent är respondenterna i Spanien de som är mest optimistiskt inställda till cloud. De följs av Norden och Storbritannien, bägge med 83 procent, och Nederländerna med 70 procent.

Det är intressant att ett stort flertal av europeiska cloud- och hostingleverantörer ser en fortsatt tillämpning av cloud från olika verksamheter som en intäktsmöjlighet snarare än ett hot mot befintliga intäkter.

Det faktum att respondenterna i Spanien är mest positiva beror sannolikt på att tempot för att tillägna sig cloud är högre än i resten av Europa. Som ett resultat av detta blir den positiva inställningen ännu högre.

Vill du veta mer om dessa trender? Ladda ner vårt whitepaper 'The Evolution of the European Cloud Market’.