Blog

Cloudvågen kommer inom de närmaste tre åren

Av: Jelle Frank van der Zwet

Vår senaste undersökning av mer än 400 cloud- och hostingleverantörer visar att de som svarat förväntar sig att en betydligt större andel av deras intäkter kommer från cloudtjänster år 2015.

  • Som figuren visar så anser 56 procent av de som deltagit i undersökningen att 40 till 100 procent av deras intäkter kommer att komma från cloudtjänster år 2015. Detta representerar en tillväxt på 93% från 2012.
  • Denna trend är ännu tydligare i Norden, där 59 procent förväntar sig att 40 – 100 procent av deras omsättning kommer från cloudtjänster år 2015.
  • De som menar att intäkter från cloud kommer att stiga till mellan 60 och 100 procent år 2015 växer i Norden från 32 procent 2012 till 42 procent 2015.


De ökade intäkterna från cloud-tjänster som förväntas kan förklaras av det intresse som cloud- och hostingleverantörer upplever från kunder som migrerar alltmer av sin IT. Detta ökar inte bara cloud- och hostingmarkanden i sig, utan även cloud-tjänsternas andel av den totala marknaden.

För mer kunskap om dessa trender, läs vårt whitepaper "The Evolution of the European Cloud Market"