Blog

Lokala aktörer är den främsta konkurrensen på den europeiska marknaden

Av: Jelle Frank van der Zwet


Med så många aktörer på molnmarknaden har den snabba tillväxten lett till hård konkurrens. Vilka ser de europeiska hostingleverantörerna som sina huvudkonkurrenter?

I vår färska marknadsundersökning med över 400 europeiska moln- och hostingleverantörer avslöjades att:  • 87 procent av de europeiska molntjänsteleverantörerna anser att deras främsta konkurrenter är lokala

 

  • Färre respondenter i Norden angav lokala konkurrenter som de främsta konkurrenterna än i Europa som helhet

 

  • Dessutom upplevdes konkurrensen från europeiska och amerikanska leverantörer hårdare i Norden än i Europa som helhet


Att 87 procent av de europeiska molntjänsteleverantörerna anser att deras främsta konkurrenter är lokala kan förklaras av det faktum att moln- och hostingleverantörer upplever att europeiska och amerikanska leverantörer erbjuder andra typer av produkter som tillgodoser andra behov.

Lokala leverantörer erbjuder mer kundanpassade lösningar som tillgodoser deras företagskunders omedelbara behov. Detta förklarar varför den stora majoriteten av respondenterna anger lokala konkurrenter som den främsta konkurrensen.

Läs mer om dessa trender genom att ladda ner vårt whitepaper ‘The Evolution of the European Cloud Market.