Blog

Expansion och RekryteringarDen stora efterfrågan och höga aktivitetsnivån har gjort att Interxion har anställt 4 nya medarbetare i Sverige under 2013. Hanne Kløcker har anställts som Quality Manager Nordic. Hanne kommer att ansvara för uppföljning och dokumentation av Interxions höga kvalitets- och säkerhetsrutiner i både Danmark och Sverige. Vi har sett en ökad efterfrågan från kunderna på certifieringar, t.ex. när det gäller de finansiella rapporterna, där det måste framgå hur den ekonomiska informationen lagras.

"Interxion har lång erfarenhet av att dokumentera rutiner och arbetsflöden inom datacenter och har redan flera certifieringar som t.ex. ISO27001och ISO 22301. Vår verksamhet växer och det beror till stor del på att det inte finns enhetliga certifieringar över nationsgränserna. Det finns till exempel olika certifieringar för den amerikanska marknaden och för den europeiska marknaden. Interxion har kunder över hela världen och vi ser ständigt högre krav från våra kunder på att genomföra olika certifieringar", säger Peder Bank, VD för Interxion Nordic.

Under september började Per Lähdet som Operation Manager Sweden. Per Lähdet har teknisk bakgrund och känner datacenterbranschen mycket väl. Under de senaste fem åren har han bland annat arbetat som Senior Project Manager och Technical Site Manager hos Johnson Controls i Stockholm.

Under 2013 anställde vi också Anna Lindahl i en ny befattning som Sales Coordinator för att stärka Interxions svenska säljteam och Paula Linde som Finance Assistant.
Med större lokaler och fler medarbetare på plats ser vi fram emot en fortsatt hög aktivitetsnivå hos Interxion Sverige under 2014.