Blog

Interxion vinner pris som årets co-location leverantör

Interxions neutralitet och användning av hållbar energi lyftes fram som motivering till priset.

11 juni deltog undertecknad och representanter för Interxion på 7th Annual International Datacentre and Cloud Awards

Detta internationella evenemang genomförs av The BroadGroup och lyfter fram tekniska och kommersiella framgångar bland cloud- och datacenter leverantörer i Europa.

Interxion var nominerat till priset för årets co-location leverantör. Eventet inleddes med möjlighet till att nätverka och träffa tidigare kollegor följt av en middag. Under middagen talade Steven Norris från datacenterföretaget Virtus.

Han hade en tydlig poäng i att den tekniska karaktären för datacenter gör det svårt att förstå för allmänheten och att det är upp till oss i branschen att utbilda offentlighet och myndigheter om den avgörande roll datacenter har i dagens digitala samhälle.

Efter middagen var det dags för prisutdelning. Vi var mycket stolta över att vinna priset som årets co-location leverantör och blev ännu stoltare när vi fick reda på att en enhällig domarpanel hade valt Interxion som årets vinnare.

Som bakgrund till varför valet föll på Interxion lyfte man fram vår tillgång till nätverk, vår neutralitet och vårt omfattande arbete med att använda oss av förnyelsebara energikällor.

Jag är stolt över att ha tagit emot detta pris för Interxion och känner att det representerar det hårda arbete som hela vår organisation har lagt ner under föregående år.