Blog

Energieffektivisering i datacentralen

Kanske har du redan hört talas om frikylning – men visste du att det också finns stora energibesparingar att hämta inne i datacentralen genom indelning i varma och kalla zoner?

Hos Interxion lägger vi ned stora resurser på att förbättra vår PUE (Power Usage Effectiveness). Energin i datacentralen förbrukas både av själva IT-utrustningen och av centralens infrastruktur, framför allt kylning. Det är den senare delen som är Interxions ansvar, eftersom vi som en ren samlokaliseringsoperatör inte administrerar kundernas IT-utrustning.

Ju mer vi minskar den energi som används till att hålla nere temperaturen i datacentralen, desto lägre blir vår PUE. Det viktigaste steget i denna strävan är att reducera kylbehovet genom att maximera användningen av frikylning. Därför är hela Skandinavien ett utmärkt område för datacentraler, eftersom vi kan dra fördel av att det är kyligt större delen av året. Vi kan utnyttja den kalla luften i vår frikylningsanläggning i stället för att använda energi på mer traditionell kompressorkylning.

Arbetet med omläggningen till frikylning och återanvändning av värmen i Stockholm har det skrivits mycket om i medierna under det gångna året. Men det är inte bara de yttre kylningsmetoderna som innebär en skillnad för PUE och miljön.

Det finns också stora energimässiga vinster att hämta inne i datacentralen genom att dela in datacentralen i ’lufttäta’ varma och kalla zoner – även kallade kuber eller ”cubes & cold isles”. Därför är vi nu i färd med att bygga kuber överallt i datacentralen. Kuberna är en viktig byggsten i arbetet för att nå vårt mål gällande energieffektivitet (PUE) under 2014.

I praktiken innebär dessa kuber att det läggs ett tak över alla de kalla raderna mellan rackskåpen och det installeras skjutdörrar framför och bakom dessa gångar, så att den kalla luften kan hållas kvar.

Med kuber kan vi höja den kalla luftens temperatur med 1–2 grader och uppnå samma kylningseffekt. Vi ändrar samtidigt våra kylanläggningar i rummet som blåser kalluft under golvet (även kallat down flow unit). De styrs istället av flera parameterar än endast genomsnittlig lufttemperatur, exempelvis lufttryck under golvet och leveranstemperatur. Genom dessa ändringar skapar vi bättre utnyttjande av vår frikyla så att de samlade energivinsterna blir ganska stora.

Temperaturvärden och principer för införandet av kuber följer de senaste rekommendationerna från ASHRAE, som utformar internationella standarder.

Läs mer om ASHRAE