Blog

Anledningen till att hostingleverantörer väljer högkvalitativa datacenter

 

Av: Jelle Frank van der Zwet

Av JF van der Zwet, Director Business Development & Marketing, Interxion Cloud

Tjänsteleverantörerna befinner sig i en övergångsfas mellan traditionella hostingtjänster och molntjänster och de påverkas av att kundernas efterfrågan förändras. Detta skapar i sin tur ett fundamentalt skifte i hur tjänsteleverantörerna hanterar och driver sina datacenter. Tidigare valde tjänsteleverantörerna datacenter med lägre standard för att få bättre marginaler, men nu ser vi en trend där man efterfrågar datacenter med högre kvalitet.

Om man tittar på tjänsteleverantörernas alternativ för outsourcad IT-infrastruktur (definierat som datacenter, nätverk och hårdvara), finns det i huvudsak tre lösningar. Man kan göra det helt själv (DIY), man kan göra det själv i ett datacenter hos tredje part och man kan använda sig av en servicebaserad plattform på en lokal eller global publik molnplattform.Vår senaste undersökning med svar från över 400 europeiska leverantörer av hosting- och molntjänster visar att de fortfarande föredrar att ha sin egen IT-infrastruktur, antingen i sitt eget datacenter eller hos tredje part. Faktum är att 76 procent av tjänsteleverantörerna använder ett datacenter som primär eller sekundär lagringsplats och två tredjedelar av denna grupp utnyttjar faktiskt två redundanta datacenter. 24 procent av våra respondenter uppger att de använder en molnbaserad plattform som enda hostingplattform. Den främsta orsaken till att man väljer fysiska datacenter kan vara att infrastrukturen är kärnverksamheten och därför är bra kontroll och styrning oerhört viktigt.

När det gäller den förändrade efterfrågan som vi nämnde tidigare, så visar vår undersökning att intäkterna från molntjänster utgör en relativt liten andel av hostingleverantörernas intäkter idag (12 procent), men att efterfrågan på molntjänster kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Denna slutsats stöds av analytikernas prognoser som säger att marknaden för molntjänster kommer att växa med i genomsnitt 24,8 procent per år fram till 2018.

Tjänsteleverantörernas krav på datacentren förändras eftersom kunderna efterfrågar nya lösningar. Hostingleverantörerna styr både befintliga och nya kunder till molnbaserade plattformar och kraven på datacentren förändras i grunden. Tidigare var priset ofta den avgörande faktorn (för att upprätthålla marginalerna), men nu ser vi en trend att distribuera molnplattformarna i datacenter som kan leverera 99,999% (tillgänglighet i SLA) och utmärkta anslutningsmöjligheter genom en direkt koppling till den lokala Internetknutpunkten och till lokala och internationella nätverk. Detta krav drivs av det faktum att anslutningskrav och tillgänglighet med SLA på en delad och tjänstebaserad plattform vanligtvis styrs av de mest krävande kunderna.

Moln och operatörsneutrala tier-3+ anläggningar, som Interxions, hjälper till att uppfylla dessa krav genom att erbjuda omfattande anslutningsmöjligheter, 99,999% tillgänglighet, förmågan att hantera hög densitet, skalbara tillväxtmodeller och support dygnet runt. Operatörsneutrala datacenterföretag, som Interxion, arbetar dessutom ofta tillsammans med hostingleverantörer eftersom servicemodellerna kompletterar varandra. Det innebär att tjänsteleverantörer kan skapa nya affärsmöjligheter på anläggningar som man har tillsammans.A final trend which is changing the data centre requirements of European service providers that we haven’t yet mentioned, is the growing requirement from enterprises to keep data within a native country. Gartner forecasts that service providers that are able to maintain in-country control of customer data will be better equipped to assuage security concerns that customers have. As hosting providers have traditionally focused on national or regional business, they are in a strong position to leverage this trend. As a result, we expect hosting providers to continue to opt for locally operated data centres. However, they will require local data centres with excellent connectivity options which are designed to support the stringent SLA requirement of increasingly demanding customers.