Blog

Hur europeiska tjänsteleverantörer skiljer sig från globala molnplattformar


Av: Jelle Frank van der Zwet

Konkurrensen på den europeiska hosting- och molnmarknaden hårdnar och nu när globala molnleverantörer bygger plattformar i Europa, försöker lokala och regionala tjänsteleverantörer vidta olika åtgärder för att behålla sina marknadsandelar.

Globala molnleverantörer ses i allt större utsträckning som de främsta konkurrenterna för lokala och regionala tjänsteleverantörer i Europa. I vår årliga undersökning av den europeiska hosting- och molnmarknaden, svarade 37 procent av de tillfrågade att de ser globala leverantörer som sina huvudkonkurrenter. Detta är en kraftig ökning i jämförelse med föregående år då motsvarande siffra var 13 procent.


Lokala och regionala moln spelar en lika viktig roll på marknaden som globala jätteplattformar, och med rätt strategi kommer dessa mindre molntjänster fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Nu när de globala leverantörerna bygger sina plattformar i Europa, väljer de lokala tjänsteleverantörer att förbättra sina egna lösningar istället för att konkurrera direkt med de globala leverantörerna. Framförallt fokuserar man på kundservice och produktdiversifiering för att öka sin konkurrenskraft.

Fokus på kundservice

I vår undersökning visade det sig att kundservicen var det vanligaste sättet att differentiera sig från konkurrenterna. 86 procent av de tillfrågade angav att detta var en viktig strategi. Och alla är överens om en sak – att bra kundservice kräver både tid och hårt arbete. Lokala leverantörer ökar värdet genom att satsa på personal som förstår kundernas behov och man får nöjda kunder genom att erbjuda personlig kontakt.

Diversifiering

Att diversifiera produkt- och tjänsteutbudet är också mycket viktigt. Jämfört med föregående år så erbjuder leverantörerna mervärdestjänster i allt större utsträckning. Framförallt så har efterfrågan på s.k. data sovereignty-tjänster ökat nu när myndigheterna har infört striktare regler. I Tyskland och Schweiz anger hela 80 procent av de tillfrågade att detta är den viktigaste differentieringsstrategin.


Vår undersökning visar att moln- och hostingmarknaden utvecklas och att de europeiska molnleverantörerna känner av konkurrensen från globala världsledande företag. Men istället för att konkurrera direkt med dem, så väljer de att leverera mervärde genom att diversifiera sina tjänster. Genom att göra detta så ser framtiden ljus ut för dessa mindre tjänsteleverantörer.