Blog

Nya möjligheter för europeiska hostingleverantörer

Av: Jelle Frank van der Zwet

Nya möjligheter för europeiska hostingleverantörer
Tiderna fortsätter att förändras för de europeiska hostingleverantörerna. När allt fler företag intresserar sig för molnbaserad infrastruktur (IaaS) för att minska kostnader och öka skalbarhet blir trycket på traditionella hosting- och integrationstjänster allt högre.

Som en europeisk leverantör av datacentertjänster har vi sett många förändringar i branschen under åren som gått. Det är dock få nyheter som har fått samma effekt som molntjänsterna sedan IT-kraschen. Förra året frågade vi över 400 beslutsfattare bland moln- och hostingleverantörer i Europa om hur de trodde att molntjänsterna skulle påverka deras verksamhet. Vi gjorde samma undersökning i år igen  för att se eventuella förändringar och hur dessa leverantörer ser på framtiden.

En av de tydligaste trenderna är att efterfrågan går från traditionell hosting till molnbaserade tjänster (IaaS och SaaS). Förra året var efterfrågan större på traditionell hosting än på molntjänster, trots att molntjänsterna hade växt kraftigt. Respondenterna förväntade sig dock en ökning av efterfrågan på molntjänster under de närmaste åren.

I år ser vi att detta redan är verklighet och nästan hälften (43 procent) ser nu en starkare efterfrågan på IaaS. Endast 23 procent av de tillfrågade upplever att efterfrågan är störst på traditionella hostingtjänster, att jämföra med 56 procent föregående år. Framtiden för de traditionella hosting-tjänsterna ser ut att överskuggas av de allt mer avancerade molnlösningarna.

Dessa siffror visar att det är en växande bransch under förändring. Företagen använder molntjänster i allt högre utsträckning och de för en diskussion med lokala och internationella leverantörer om hur de ska göra för att flytta sina applikationer till molnet. Detta innebär ett utmärkt tillfälle för tjänsteleverantörerna att öka sina intäkter.