Blog

Datacentrens roll i en ny datavärld

Av Ian McVey, chef för Enterprise and Systems Integrators Segments

IT-infrastrukturen är på väg i full fart mot en molnbaserad framtid.

Gartner räknar med att år 2018 så kommer företagens IT-kostnader uppgå till över 3,2 biljoner dollar (2,7 biljoner dollar 2013). Kostnaderna för molntjänster kommer att utgöra en stor del av dessa kostnader.

Även om det inte går att förneka trenden med molntjänster så är det oklart hur snabbt företagen kommer att ta till sig molntekniken, vilken distributionsmodell som kommer att användas, vilken effekt det får på äldre IT-system och hur företagen kommer att koppla ihop sina lokala datacenter med molnplattformar.

Vi ser en trend att företagen väljer att konsolidera sin infrastruktur och välja molnplattformar för att minska IT-kostnaderna och öka skalbarhet och flexibilitet. Dessa fördelar gäller alla företag, men hur företagen tar till sig molntekniken varierar. "Hybrid IT" har blivit väldigt populärt.

Uttrycket "hybrid IT" syftar på en ny modell som kombinerar offentliga och/eller privata molnplattformar med företagets lokala IT-infrastruktur.

Säkerhet och prestanda anges ofta som de primära hindren för molntjänsterna och det är inte alltid lätt att koppla ihop lokala och fjärrbaserade lösningar. Hybrid IT innebär ofta en stor utmaning för nätverken.

För att möta denna utmaning, erbjuder en del datacenterleverantörer specifika nätverkslösningar som underlättar övergången till hybrid IT. Genom att skifta infrastruktur och se till att det finns nödvändig nätverkskapacitet, ger dessa datacenter tillgång till privata delar av molntjänsterna via ett virtuellt VLAN.

Dessa lösningar minskar komplexiteten och kostnaderna för anslutning till lokal och fjärrbaserad IT.

För att se hur företagen reagerar på molntekniken och trenderna som beskrivs ovan, har vi bett IDG Connect fråga 625 IT-beslutsfattare i medelstora och stora företag över hela Europa om deras nuvarande infrastruktur och deras framtidsplaner. Målet med undersökningen är att få svar på några viktiga frågor om hur företagen tar till sig molntekniken:

  • I vilken utsträckning kommer företagen att ta till sig molntekniken under 2015?
  • Vilken molnmodell kommer att segra (offentlig, privat eller hybrid)?
  • Vilken roll kommer företagens datacenter spela i och med molntjänsterna?
  • Hur kan lokal och molnbaserad IT-infrastruktur kopplas ihop?
  • Hur kommer molntjänster att se ut år 2020?

Svaren på dessa frågor kommer att hjälpa IT-beslutsfattare att förstå hur andra IT-beslutsfattare hanterar integreringen av befintliga IT-lösningar med molntjänster.

Vill du veta mer är du välkommen att delta på vårt webbseminarie som hålls den 18 februari. Webbseminariet kommer att innehålla en presentation av de viktigaste resultaten från IDG Connects undersökning och en diskussion med branschens ledande företrädare om Hybrid IT.