Blog

Stora miljövinster när kyla blir värme hos Interxion

Fortum har installerat en av Sveriges största värmeväxlare för fjärrkyla hos Interxions datacenter i Kista utanför Stockholm. Värmen från Interxions serverhall värmer bostäder i Kista.

Idag är det inte tillräckligt för datacenter att erbjuda stabil och pålitlig service. Det finns en växande efterfrågan på att tjänsterna också ska vara miljömässigt hållbara och energieffektiva.

Interxions datacenter i Kista har mer än fördubblat yta och kapacitet under de senaste åren. Sedan hösten 2015 samarbetar vi med Fortum Värme kring en miljömässigt hållbar och vattenburen processkylning i anläggningen. Den är unik i sin enkelhet och erbjuder både kylning samtidigt som den återvinner värmen.

Lösningen bygger på att Interxions datacenter ansluts till Fortum Värmes nät för fjärrkyla i Kista. Hos Interxion står en värmeväxlare och cirkulationspump, som kopplar ihop Fortum Värmes nät med det interna, vattenburna systemet för kylning. I processen skickas samtidigt överskottsvärmen tillbaka till stora värmepumpar på Fortum Värme som producerar fjärrvärme för Kistaområdet.

På det här sättet återvinns den värmeenergi som tidigare bara släpptes ut i luften i form av överskottsvärme. Det betyder att den kan användas för att värma tusentals bostäder. Samtidigt betalar Fortum för den återvunna värmen från datacentret, vilken innebär att Interxions totalkostnad minskar.

Fortums lösning är ett bra exempel på hur miljö och ekonomi kan gå hand i hand.

Så fungerar det

Interxion använder fjärrkyla som kommer från Fortums anläggning i Akalla. Kylan, pumpas runt i ett slutet system och kommer in i Interxions kylsystem via värmeväxlaren. När vattnet sedan pumpas runt för att kyla datacentret värms vattnet upp. När vattnet gjort sitt jobb hos Interxion pumpas det tillbaka via värmeväxlaren som varmvatten och tillbaka till Akalla där det används för att värma upp fjärrvärmenätet.