Blog

Fokus på specialisering i IaaS, PaaS och SaaS

Det har talats mycket om olika slags hosting: egen, dedikerad, delad och virtualiserad. Men nu när en ny generation av unga företag bygger sina lösningar direkt i molnet uppstår nya behov - och en ny syn både på infrastruktur och på tjänster.

Det fanns en tid då SaaS, IaaS och PaaS ofta bara var nya etiketter på gamla tjänster. Men nu pågår en specialisering där leverantörerna bygger och optimerar sina tjänster för att fylla en tydlig roll i en större struktur, antingen som SaaS, PaaS eller IaaS. De utformar sitt erbjudande så att det verkligen stämmer överens med begreppets innebörd, istället för att försöka leverera ett komplett utbud av infrastruktur, som många försökte göra för tio år sedan.

Fler små aktörer på den danska cloud-marknaden än den svenska

Den danska SaaS-marknaden kännetecknas av aktörer som använder sin egen arbetskraft och sitt eget kapital i utvecklingsarbetet. Bristen på riskkapital gör det svårare för dem att växa snabbt, jämfört med företag i länder som till exempel Sverige. Det menar Martin Johansson, VD för det danska företaget Solido Hosting, som i mer än femton år har levererat infrastruktur direkt till företag och till service/software-aktörer.

Många börjar med Amazon

Idag är det vanligt att nya SaaS-leverantörer börjar med Amazon Web Services (AWS). Det är ett bra sätt att pröva sig fram. AWS erbjuder många möjligheter och är relativt billigt.

- Vi märker att många SaaS-företag börjar med en infrastrukturlösning från någon stor leverantör som Amazon. Sedan, när verksamheten och infrastruktur börjar växa, så förändras prisbilden. Det är inte så billigt längre. När verksamheten når en viss volym kan en lokal leverantör skräddarsy ett mer konkurrenskraftigt paket, säger Martin Johansson.

…och slutar med en lokal leverantör

- I framtiden tror jag att SaaS-företag kommer att använda en lokal leverantör som sin basplattform och en stor offentlig molnleverantör för att hantera säsongstoppar, säger Martin Johansson.

Medan de internationella aktörerna har uppenbara fördelar genom stordrift och marknadsföring, vinner de lokala aktörer på en större närvaro och flexibilitet. Slutsatsen från deltagarna i Cloudscape är tydlig: Framtiden finns i molnet, och vägen dit kännetecknas av en ökad specialisering. Gör det du är bra på - oavsett om det är IaaS, PaaS eller SaaS!

- Infrastrukturleverantörerna konsoliderar för att få tillräckliga skalfördelar och kunna investera mer i marknadsföring och utveckling av nya tjänster, säger Martin Johansson.

Henrik Hviid, försäljningschef på Hostnordic, håller med om att vi bara är i början av cloud-utvecklingen.

- Det finns fortfarande en hel del servrar och funktioner som väntar på att flyttas till molnet. Och när de stora företagen har outsourcat sina datacenter kommer de att vara mer benägna att köpa program i stället för datorkraft. Det kommer i sin tur att leda till en ökad efterfrågan på molnapplikationer. Nu satsar de stora internationella leverantörerna väldigt starkt på att marknadsföra sina nya molnbaserade tjänster i Norden. Jag tolkar det som att de vill ta en stor marknadsandel nu, innan molnmarknaden har mognat och stabiliserats, avslutar Henrik Hviid.

Här får du en komplett överblick av den nordiska cloud-marknaden och hur fördelningen av IaaS, Paas och SaaS leverantörer i Sverige ser ut i förhållande till de övriga nordiska länderna.