Blog

Här är Cloudscape - en sammanställning av svenska molnleverantörer

Det holländska undersökningsföretaget The Metisfiles har på uppdrag av Interxion analyserat den svenska marknaden för molntjänster och gjort en sammanställning - ett Cloudscape - av 175 leverantörer. Den ger en mycket tydlig och aktuell bild av de olika specialiseringar och erbjudanden som finns på den svenska cloud-marknaden i dag. Bland annat visar den att sju av tio svenska molnleverantörer, exakt 70 procent, fokuserar sina tjänster kring Software as a Service, SaaS. 28 procent jobbar med Internet as a Service, IaaS, och 2 procent erbjuder Platform as a Service, PaaS.

Inom SaaS-segmentet är kommunikation den klart största kategorin med 16 procent och digital marknadsföring är näst störst med 8 procent. En fjärdedel av SaaS-segmentet är alltså applikationer där företagens marknadsavdelningar står som beställare. Det gör att Sverige skiljer sig mycket från de flesta andra nordiska länder, där kommunikation och marknad har betydligt lägre andelar av applikationerna inom SaaS.

- Jag skulle säga att Sverige troligen är mer rock'n'roll än de andra nordiska länderna, och jag tror att det beror på att vi har ett antal mycket stora internationella företag med stora marknadsföringsbudgetar som driver utvecklingen av cloud-applikationer, säger Johan Christenson, vd på City Networks.

I Sverige är Finance/ERP den tredje största IaaS-tillämpningen, men i till exempel Danmark är detta den största IaaS-kategorin.

62 procent av de svenska SaaS-leverantörerna använder en IaaS-partner. 38 procent har egen infrastruktur.

Av de leverantörer vi har talat med i samband med undersökningen förväntar sig alla en hög tillväxt inom cloud-marknaden de kommande åren. Huruvida det är de lokala eller internationella aktörerna som kommer att ha störst tillväxt råder det delade meningar om.

- År 2009 lanserade vi våra molntjänster för infrastruktur på företagsmarknaden. Då fanns det ett tiotal företag i Sverige som efterfrågade denna typ av tjänst. Idag, år 2015 tittar alla på cloud-marknaden. Det är trots det många företag som ännu inte valt att outsourca sin infrastruktur, vilket betyder att det finns en stor potential inom cloud-marknaden” Säger Johan Christenson.

Internationella och nationella undersökningar, genomförda av bland annat Interxion, pekar på att internationella spelare som Amazon, men även andra stora leverantörer som exempel IBM, HP och SAP satsar på en framtid inom cloud. I takt med att marknaden mognar förväntas kunden att bli mer medvetna om, samt efterfråga lokala tjänster och garantier för var datan lagras. Vilket är en utmaning för några av de stora internationella spelarna.

Bakgrund
Cloudscape ger en ögonblicksbild av den svenska marknaden för SaaS, PaaS och IaaS. Även om vi eftersträvar att skapa en komplett bild så är detta ett landskap i snabb förändring. Därför kommer vi regelbundet att publicera uppdaterade versioner baserade på vår växande databas. Endast företag med en tydlig B2B-inriktning och med huvudkontor i Sverige kan ingå i sammanställningen. Företag som endast agerar som återförsäljare kommer inte att inkluderas. Vi ser fram emot er reaktioner på Cloudscape och att få höra ifrån svenska cloud-leverantörer som vill vara med i kommande sammanställningar.