Blog

Sverige är rock’n'roll – Danmark är debet och kredit

Många svenska företag är duktiga på att utveckla cloud-baserade appar för digital kommunikation och marknadsföring. Det här beskrev Johan Christensen, vd på svenska Citynetworks, i ett tidigare blogginlägg. Danskarna har valt en helt annan väg. Toke Kruse, som utvecklat den danska bokförings-appen Billy, menar att danskarna, med Navision som förebild, istället har blivit duktiga på molnbaserade redovisningssystem. Läs hans blogginlägg här.

Vi på Billy är en utpräglad SaaS-leverantör. Vårt bokföringsprogram finns ingen annanstans än i molnet, och vår egen infrastruktur är helt och hållet baserad på Amazon Web Services. Valet att inte äga egen infrastruktur ger oss stor flexibilitet, men ändå hög säkerhet. Det beror helt enkelt på att våra professionella leverantörer är bättre på att driva infrastruktur än vad vi skulle vara själva. Det här får vi bekräftat varje gång vi går en revision av vår set-up.

Vi har aldrig ägt en server och skulle inte drömma om det. Redovisningsprogram fungerar väldigt bra i molnet, eftersom de inte kräver stor dator- eller nätverkshastighet, men behov av säker åtkomst, lagring och backup.

De flesta av våra 5000 kunder är danska, men vi har en tydlig tillväxtstrategi även för USA och Europa. Därför är Billy utvecklat på ett sätt så att det lätt kan anpassas för olika marknader. USA är intressant för oss eftersom det är en stor och homogen marknad och eftersom vi i ledningen har en förkärlek för landet.

Det finns många leverantörer av molnbaserade bokföringsprogram i Danmark. När vi startade vår verksamhet var Navision en framgångsrik modell som vi inspirerades av. Vi är nu tre snabbväxande aktörer i Danmark inom det här segmentet. Det sker en konsolidering och jag tror att de minsta kommer att pressas ut, för tillväxt kräver stora investeringar i utveckling och marknadsföring.

Vi danska molnaktörer är nog lite fantasilösa. Om vi ser någon ha framgång med ett bokföringsprogram, så gör vi samma sak. I större länder som Sverige och USA i synnerhet, tror jag att det finns en större mångfald i utbudet av professionella molntjänster.

Det beror också på att danska investerare och utvecklare har varit ganska långsamma i att inse möjligheterna med SaaS. Det vill jag ändra på med en guide om SaaS. Jag räknar med att publicera den snart på min blogg www.tokekruse.dk.


Bakgrund
Interxion, som är ledande inom operatörs- och molnneutral colocation-datacenter i Europa, gav undersökningsföretaget The METISfiles i uppdrag att kartlägga den nordiska cloud- marknaden. Resultatet blev ett Cloudscape innehållande 575 nordiska molnleverantörer.

Cloudscape ger även en ögonblicksbild av de enskilda nordiska ländernas marknad för SaaS, PaaS och IaaS. Även om vi eftersträvar att skapa en komplett bild så är detta ett landskap i snabb förändring. Därför kommer vi regelbundet att publicera uppdaterade versioner baserade på vår växande databas. Endast företag med en tydlig B2B-inriktning och med huvudkontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark kan ingå i sammanställningen. Företag som endast agerar som återförsäljare kommer inte att inkluderas.

Vi ser fram emot er reaktioner på Cloudscape och att få höra ifrån nordiska molnleverantörer som vill vara med i kommande sammanställningar.