Blog

Kvalitet vid leverans av användarupplevelsen- nyckeln till vinst?

Torsdagen den 28 april bjöd vi in till ett frukostseminarium med fokus på marknaden för gaming- och streamingtjänster. Det är en marknad som de senaste åren har vuxit enormt. Gaming- och streamingtjänster styrs allt mer av användarna och deras allt högre krav på kvalitet vid leverans. Utbudet och innehållet av dessa tjänster är lika viktigt som snabba svarstider, optimal prestanda och hög kapacitet.

Vägen till nöjda kunder och att kunna leverera en perfekt upplevelse handlar i mångt och mycket om mer än själva utbudet. En av framgångsfaktorerna ligger i nätverket och att vara rätt placerad. Här spelar datacentret, operatörerna och innehållsleverantörerna en stor roll. Vi bjöd in två konnektivitetsleverantörer för att höra mer om hur de har anammat dessa utmaningar och om deras lösningar.

Seminariet inleddes med att Bryan Hill, Director of Marketing & Bus.Devt- Digital Media, på Interxion berättande om den Europeiska och Svenska marknaden. Han pratade om utvecklingen generellt och i olika delar av Europa, diskuterade trender, framtiden och Sverige som en Gateway mot den Ryska marknaden.

Anders Holm-Melin, Teknisk Team-Leader IP-ops Backbone, på Com Hem berättade om deras resa för att anpassa nätverket mot en allt mer krävande kundgrupp. En nödvändig resa för att förbättra upplevelsen för användarna och för att öka kundnöjdheten.

Därefter talade Daniel Almgren, CDN Ninja, på Telia Company om vikten av tiden och om jakten på millisekunder. När blir tiden en akilleshäl och affären går förlorad för att slutanvändarnas krav på svarstider inte uppfylls. Vi tittade på vad som händer hos användarna på 0.01, 0.1, 1 och 10 sekunder.

Mats Nilsson Hahne, Business Development Manager, på Interxion avslutade med att tala om konnektivitet och att man i dag har ett ökat behov av att snabbt kunna anpassa sitt nätverk efter utvecklingen på marknaden. Datacentret har en viktig strategisk del i detta. Att vara placerad på rätt plats med tillgång till operatörer, molnleverantörer och innehållsleverantörer blir en strategisk viktig fråga för att framtidssäkra och kunna anpassa sitt nätverk.

Vi skulle vilja tacka samtliga av seminariets talare som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.