Blog

Colocation ger dig ett försprång i molnet

Världen genomgår en genomgripande förändring och många kunder kräver att deras leverantörer hela tiden ska förnya sin kompetens och sitt erbjudande. Den digitala transformationen tvingar organisationer till ett ständigt pågående förändringsarbete. Vid årets möte med World Economic Forum i Davos kallades det här historiska skedet för "Den fjärde industriella revolutionen" - en flodvåg av teknologisk förändring som kommer att skölja bort traditionella affärsmodeller, förändra rådande affärslogik och samtidigt skapa fantastiska möjligheter för tillväxt och värdeaddering.

Den hybrida kraften

Molnet har blivit ett epicentrum för denna nya industriella revolution. Molnet gör att varenda CIO omvärderar sitt förhållningssätt till IT-infrastruktur när tungviktare som Microsoft Azure, Amazon Web Services‎ och IBM SoftLayer tävlar om att erbjuda ännu lägre kostnader och ännu mer agilitet.

Men det är fortfarande många företag som inte helt vill luta sig mot publika molntjänster. De vill skydda känslig data, följa gällande regler och lagstiftning om compliance och helt enkelt försäkra sig om att applikationerna lever upp till kundernas höga krav.

Därför väljer många CIO:er en hybrid IT-infrastruktur som kombinerar den fysiska säkerheten och prestandan i egen hårdvara med flexibiliteten och kostnadseffektiviteten i det publika molnet. Enligt IDG kommer fyra av fem organisationer att ha den här typen av lösning redan i slutet av 2016.

Samtidigt gör molnleverantörerna stora investeringar för att sänka trösklarna. Det ska bli enklare att ansluta sig till konnektivitetstjänster som Microsoft ExpressRoute och AWS Direct Access, förbi det publika internet. Därmed blir det också lättare att bygga hybridmiljöer som lever upp till alla krav som ställs gällande både säkerhet och prestanda.

Samla molnet

Nu är utmaningen för de flesta CIO:er att så effektivt som möjligt koppla sin befintliga infrastruktur till dessa privata konnektivitetstjänster. Enligt IDG uppger 90 procent av företagen i Europa att själva kopplingen mellan det egna datacentret och molnbaserad workload utgör den högsta tröskeln i deras ambition att skapa en hybrid infrastruktur.

För att uppnå extremt god prestanda, pålitlighet och applikationssäkerhet överger nu många organisationer sina egna datacenter till förmån för colocation. De placerar helt enkelt sin egen fysiska IT-infrastruktur i en miljö där det redan finns ett urval av konnektivitetstjänster. Den här typen av arkitektur, där företag placerar sina egen hårdvara i ett datacenter med konnektivitetstjänster av högsta klass, kallas samlokaliserade hybridmoln, eller colocated hybrid cloud.

Utmaning: interkonnektivitet

Ett datacenter som erbjuder företag att bygga hybridlösningar i en colocation-miljö måste erbjuda maximal konnektivitet. Dessutom måste en tjänst som knyter samman flera moln vara kostnadseffektiv och enkel att använda.

Det är därför som Interxion har utvecklat sin tjänst Cloud Connect. Den är tillgänglig nu och gör det möjligt för organisationer att bygga och managera privata VLAN-länkar till multipla moln genom en enda, säker anslutning - allt detta med blixtsnabb provisionering, utan dubbla avgifter på datan och med en oslagbar tillgänglighet på 99,999 procent.