Ingen idé att framtidssäkra ditt datacenter?

Tempot för innovation är högre än någonsin. Vi är på väg mot en värld med över 50 miljarder anslutna enheter och där antalet mobil-anslutningar överstiger befolkningsmängden med hästlängder. Hälften av alla dessa serverrack finns placerade i moln- och colocation datacenter.

De snabbt ökande antalen anslutningar mellan organisationer, människor och enheter förändrar den moderna verksamheten och skapar nya möjligheter. Förändringen gör att många ledare blir osäkra på vilken väg som är rätt för deras IT strategi.

Programvara, inte infrastruktur
Många organisationer som står inför dilemmat ”hur ska jag framtidssäkra mitt datacenter?” har inte greppat den grundläggande revolutionen som sker på marknaden. IT är inte längre bara en resurs för verksamheten, det har blivit en del av verksamheten. Det är inte längre en fråga om teknologi, utan en strategi.

Företagsledare som vill lägga den bästa grunden för framtida konkurrensmöjligheter bör fokusera på programvaran först och därefter bedöma behovet av infrastruktur. Nya affärsmöjligheter är det ultimata målet och det är it-resurser som ska möjliggöra detta - det enda du behöver göra är att leverera på det mest effektiva sättet.

På lång sikt blir detta än mer avgörande. När verksamhetens IT-kapacitet, belastning och komplexitet alla ökar exceptionellt, kommer organisationer som inte kan hålla jämna steg inte bara att missa affärsmöjligheter - de riskerar även att tappa kontrollen över verksamheten.

För att överleva och frodas, behöver organisationer ha kunskap om den obegränsade interaktionen som pågår runtomkring dem. Det kan ge effektiv information som kan leda till datadrivna affärsstrategier och därmed möjliggöra automatiska beslut. I slutändan möjliggör det för verksamheter att reagera snabbt och mer agilt när nya behov och krav uppstår.

Hybrid evolution
Cloud och dess införande dominerar dagordningen hos de flesta CIO:er, samtidigt som tungviktare som Microsoft Azure, Amazone Web Services och IBM Softlayer konkurrerar om att erbjuda lägre kostnader och ökad smidighet.

Medan molnet ses som ett viktigt steg, använder de flesta organisationer sina lokala resurser i en slags försöksprocess. Enligt ”451 Research” är det största hindret när det gäller implementering av cloud bristen på kunskap och expertis- det är till och med ett större hinder än frågan om säkerhet. Bristen på kompetens gör det svårt att beräkna kostnaden för övergången till molnet och att kunna mäta affärsnytta.

Detta har inneburit en enorm tillväxt för hybrid IT där 49 % av organisationerna nu förlitar sig på en blandning av deras egen infrastruktur och en tredjeparts-lösning, som en moln- eller colocation-leverantör. År 2018 kommer en femtedel av alla applikationer att köras av molnleverantörer, och en av sju kommer att drivas genom en colocation-leverantör.

En stadig grund
För att säkra en framtida succé och utnyttja resurserna optimalt är organisationer tvungna att korsa sina IT- och affärsstrategier inom tre viktiga faktorer:

  • Fokusera på applikationer, inte system. Kan din verksamhet öka sitt värde genom att nyuppfinna IT och integrera med molnet?
  • Se till att applikationer drivs från rätt plats. Olika grad av belastning behöver stödjas på olika sätt- oavsett om det är ifrån ett eget datacenter, colocation-datacenter eller molnet.
  • Bygg en riktig nätverksstrategi. Hur kan man på bästa sätt knyta samman belastning, applikationer och data?

I en värld som domineras av hybrid IT, är frågan för de flesta IT-chefer hur man mest effektivt ansluter existerande infrastruktur till molnet. Organisationer måste se till att deras applikationer drivs optimalt vid hög belastning, samtidigt som förbindelsen ska vara problemfri mot den övriga verksamheten.

Colocated hybrid Cloud- när verksamheter placerar sin privata IT i samma datacenter som de privata anslutningspunkterna till de storskaliga molnplattformarna- är något som skapar en solid grund för succé i framtiden. Genom colocation hos ett datacenter som erbjuder direktförbindelse till en mulicloudmiljö, kan organisationer via en enkel och säker anslutning reducera infrastrukturkostnader, välja rätt molnlösning baserat på belastning, öka tillgängligheten och få bättre svarstider.

Colocated hybrid cloud rustar organisationer för att anamma en fullt optimerad hybrid IT struktur som kombinerar egen infrastruktur, colocation och molnbaserade resurser. Detta skapar en grogrund för affärsprocesser som kan ge ovärderlig kunskap och skapa nya affärsmodeller.

Även om colocated hybrid cloud skapar många möjligheter, så är det ingen ”one-size-fits-all” lösning för framtiden. Varje organisation måste strategiskt utvärdera sina egna behov och identifiera det bästa sättet att förstärka befintlig kapacitet.