Blog

Högtryck i Norden

Den mest genomgripande och mest omtalade trenden inom it just nu är migrationen ut i molnet. I det här blogginlägget funderar Peder Bank, nordisk vd på Interxion, kring molnets lokala potential och de nordiska aktörernas möjligheter att dra nytta av den.

Vart och ett för sig är de nordiska länderna för små, men tillsammans utgör vi idag en attraktiv marknad för internationella it-aktörer och onlineföretag. Norden är en digital spelplats av rang. Bara i Sverige finns nästan 50 000 företag och 200 000 anställda inom it- och telekomsektorn. Så ser det ut idag men maktcentrum förskjuts, marknader och regioner som är framgångsrika idag kan vara bortglömda bakgårdar imorgon. Fortfarande driver 70 procent av alla företag sina egna datahallar, vilket innebär att vi bara är i början av den förändring som cloud-migreringen har satt i rullning. Kommer vi, länderna i Norden, att vara förlorare eller vinnare i den omvandlingen? Vi kan bli vinnare, och det börjar med insikten om att molnet är lokalt. Den som är medveten om det kan också hitta många konkurrensfördelar.

  1. Lagar, regleringar och allmän oro att släppa kontrollen över känslig och affärskritisk information gör att många aktörer kräver att deras data stannar inom landets gränser.
  2. Fysikens lagar sätter begränsningar. I takt med att millisekunder blir en fråga om överlevnad för fler och fler aktörer får inte kablarna vara för långa, helt enkelt.
  3. Infrastrukturens kvalitet varierar som bekant kraftigt mellan olika platser. God konnektivitet och en VIP-entré till molnet blir mer och mer avgörande.

I takt med att den digitala transformationen skakar om marknader och affärsmodeller så behöver de nordiska länder tillsammans slå vakt om sin position. Sverige, Danmark, Norge och Finland kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi utgör en tillräckligt stor och attraktiv hubb, både för jätteaktörer som Facebook och Apple och för mindre aktörer. Dessutom har vi en närhet till Baltikum, västra Ryssland och norra Tyskland. Vår position och vår gemensamma marknad är extremt värdefulla. Och de är oslagbara i kombination med hög trafikintensitet och god konnektivitet, även på längre sikt.

Vi på Interxion betraktar hela Norden som en homogen marknad men det är ingen slump att vi har valt att etablera våra anläggningar i Stockholm och Köpenhamn. Anledningen är helt enkelt att de har den bästa konnektiviteten av de fyra länderna, och vi etablerar oss som regel bara i närhet av stora städer för deras närhet till marknader och kommunikationsvägar. Sverige fungerar idag som en internationell fraktdepå för digital kommunikation och de stora fibrerna går här. Sverige har också satsat föredömligt på it - med hög innovation och kloka politiska initiativ. Till exempel finns planer på att sänka elavgiften för datacenter, vilket givetvis inte bara skulle gynna oss på Interxion utan också hela Stockholmsregionens position som ett kommunikativt nav. Stora spelbolag och medieaktörer söker sig hit och genererar investeringar, vilket leder till fler startups, som bidrar till en attraktiv miljö. Danmark har en fördel i sin geografiska närhet till övriga Europa.

Om jag var CIO så skulle jag basera mina beslut på den enkla insikten att jag faktiskt inte vet något om framtiden. Därför skulle jag välja att utveckla min affär någonstans där det finns en homogen, köpstark, framtidssäker marknad samt mycket god tillgång till tjänster och konnektivitet. Det är det vi i Norden måste fortsätta snickra på – att vara det självklara valet för en insiktsfull CIO som vill etablera sin verksamhet i en framtidssäker miljö. Stockholm är idag Norden kommunikationshubb och från Köpenhamn har du tillgång till 80 procent av Europas omsättning inom 80 millisekunder. Det är en attraktiv position vi ska förvalta och utveckla.