Är det publika molnet "open for business"?

18 september 2016

Av: Vincent in’t Veld

Förr såg man på det publika molnet mest som en genväg till besparingar, men idag finns det en ny generation företag - Spotify, musikåterförsäljare, både Airbnb och vanliga hotell - som driver fram en dramatisk innovationstakt. Traditionella aktörer håller på att bli helt frånsprungna av konkurrenter som föddes på nätet.

IT är inte bara en grundläggande resurs för de här aktörernas disruptiva affärsmodeller - det är HELA deras verksamhet. Det publika molnet levererar den konnektivitet, skalbarhet och globala täckning som är de här organisationernas livsluft, och som gör att deras digitala ekosystem kan absorbera i stort sett hur många användare som helst, med bara minimala kostnadsökningar.

Enligt Mike Curtis, VP of Engineering på Airbnb, innebär det publika molnet att deras ingenjörer kan "fokusera helt och hållet på det unika i Airbnb:s erbjudande, istället för att drifta infrastrukturen". Nicholas Harteau på Spotify håller med: "med en verksamhet som har ett snabbt ökande antal användare, marknader och funktioner ställs det stora krav på fokus och arbete bara för att upprätthålla rätt skalbarhet".

Tätnande molnighet

Tack vare dessa teknikmogna och agila aktörers popularitet får många uppfattningen att en fullskalig migration till det publika molnet är en framgångsmodell. Till exempel så flyttade Airbnb och Netflix sin verksamhet till Amazon Web Services strax efter att de lanserats, och Spotify har nu flyttat hela sin infrastruktur från egna datacenter till Google Cloud.

Men de flesta organisationer borde nog stanna upp lite grann, för verkligheten är inte så enkel. Trots många vanliga missuppfattningar så är de här dynamiska företagen faktiskt inte 100 procent i det publika molnet. De lutar sig även mot privat IT-infrastruktur, ibland in-house och ibland i colocation-miljö.

Skälet är enkelt. Det publika molnet kan helt enkelt inte lösa alla deras affärsutmaningar, speciellt inte när det handlar om att säkerställa stabil applikationsprestanda, compliance och säkerhet. Faktum är att en fullskalig flytt till det publika molnet kan skapa helt nya affärsrisker, som driftstörningar med direkta och negativa effekter för både kundupplevelsen och för företagets lönsamhet. Det kan också leda till en sämre agilitet än tidigare, om företaget blir för beroende av en leverantör.

En påse blandat

Fler och fler snabbväxande företag rör sig snarare mot hybrida lösningar som maximerar flexibiliteten och kombinationen av resurser, workloads, applikationer och data. De utvecklar infrastrukturer som bygger på en kombination av on-premise, colocation och molnbaserade resurser. eBay och Groupon är ett par exempel på stora onlineaktörer som investerar parallellt i både egen hårdvara och colocation-infrastruktur, i takt med att deras verksamhet växer. Genom att lägga flera ägg i korgen får de access till molnet både via publika och privata miljöer och bygger på så vis en infrastruktur som svarar upp mot verksamhetens olika behov.

Endast tiden kan utvisa om alla andra molnbaserade aktörer kommer att följa i deras spår på vägen mot hybrida lösningar. Men en sak är säker: Det duger inte med en IT-funktion som bara följer de affärsstrategier som tar form i ett avlägset styrelserum - IT måste vara med och formulera dem. Det spelar ingen roll hur organisationen navigerar skärgården mellan publika moln, privata moln, hybridlösningar, colocation eller en egen datacentermiljö - den viktigaste läxan från dagen digitala innovatörer är att IT-strategi och affärsstrategi är samma sak.

Vill du veta mer? Här kan du upptäcka vad colocation kan göra för din verksamhet, och här får du veta mer om hur du hittar en framgångsrik molnlösning med Interxions tjänst Cloud Connect.