Finanssektorn älskar City Network

15 november 2016

City Network från Karlskrona är en snabbväxande IaaS-leverantör som attraherar företag med höga krav på datalagring och distribution. Det nära samarbetet med Interxion har underlättat City Networks expansion i Europa. Vi har pratat med företagets vd och grundare Johan Christenson för att försöka ta reda på hemligheten till deras framgång.

Nyligen öppnade City Network en nod för City Cloud i Tokyo, och dessutom har ni blivit invalda som en av fyra guldmedlemmar i OpenStack Foundation. Det går bra nu?

Ja, det går bra! Vi har hela tiden erbjudit en global infrastrukturtjänst, med fokus på globala lösningar för europeiska företag, och idag finns vi på över 25 orter runtom i världen. Nästa år kommer vi att öka vår etableringstakt i Europa, vilket gör att vårt samarbete med Interxion fördjupas ytterligare. Hela vår europeiska infrastruktur bygger på ett nära samarbete med Interxion. Det ger oss även tillgång till certifieringar som ISO27001 och SOC2.

Det har visat sig att er molnbaserade it-infrastruktur tilltalar bank- och finansföretagen. Hur viktig är fintech (financial technology) för er?

Den är jätteviktigt för oss, inte minst för att vi har ett erbjudande som passar många nya uppstickare i finansbranschen. Tack vare OpenStack har vi kommit väldigt långt i att kombinera flexibel infrastruktur med regelefterlevnad. Flexibel infrastruktur börjar bli ett hygienkrav - för att kunna automatisera, lansera nya tjänster och genomgå den digitala transformationen alla står inför. Det här är lika viktigt för fintech som för alla andra, men fintech-aktörerna ställer även mycket höga krav på compliance.

Finanskraschen i USA 2008 skakade om världsmarknaden och gjorde att många aktörer inom finansbranschen tvingades att se över sina affärsmodeller. Det har också sagts att finanskraschen var en orsak till att många av de gamla finansaktörerna visade ett tidigt intresse för OpenStack när det lanserades 2010. Stämmer det?

Ja det kan man säga. Finanskraschen ledde inte minst till en mängd regulatoriska förändringar som i sin tur öppnade för nya aktörer. De nya aktörerna satte blåslampa på de gamla och man kan påstå att allt det här drev utvecklingen framåt. Även de gamla aktörerna inser nu att de måste höja sin innovationstakt, utan att slarva med regelverket. Då kommer också intresset för open source och OpenStack, och jag tror att det har gynnat oss.

Vad kännetecknar de nya aktörerna inom fintech?

De har ofta bättre koll på konsumenternas beteende och de har en god förmåga att identifiera behov som de gamla aktörerna har missat. Vi har flera sådana startups som kunder.

Ni är en omtalad snabbväxare ... hur länge kan ni fortsätta att växa i samma takt?

Vi fortsätter att växa med 35-40 procent per år men i takt med att vi blir större så får vi se om vi kan hålla en lika hög tillväxttakt. Men det går fortfarande väldigt bra. Vi omsatte 47 miljoner i fjol och blev nyligen gasell för femte året i rad.

Hur ser konkurrensen ut?

Vi konkurrerar med de stora globala aktörerna, som Google och Amazon, men vi har fortfarande få svenska konkurrenter inom publika molntjänster. Det är väldigt märkligt. Jag höll ett tal på Internetdagarna 2009 och då sa jag bland annat att inom tre år kommer vi att ha minst tio svenska konkurrenter. Jag hade fel.

Många företag väljer att bygga hela sin infrastruktur i City Networks molntjänst City Cloud. Andra använder den som en snabbt tillgänglig förlängning av sin egen IT-infrastruktur, till exempel i samband med trafiktoppar eller förändrade tjänsteerbjudanden. City Cloud kan dessutom erbjudas som ett hybridmoln, genom att kundernas fysiska servrar flyttas till Interxions datacenter och kopplas direkt till City Clouds infrastruktur. City Cloud-kunder vet alltid var deras data finns, vilket är viktigt inte minst på grund av olika regulatoriska krav. Det här är ett viktigt skäl till varför City Network har valt att expandera tillsammans med Interxion.

se_city-cloud_1116_johanbw

Johan Christenson, VD på City Network