Blog

Olika vägval för Danmark och Sverige

När svenskarna satsar på kommunikation satsar danskar på fintech, och när svenskarna satsar på Europa så satsar danskarna på USA. Så kan man sammanfatta skillnaden mellan svenska och danska SaaS-leverantörer.

Varje år genomför undersökningsföretaget Metisfiles undersökningen Cloudscape på uppdrag av Interxion. Syftet är att kartlägga och analysera utvecklingen av Saas-, PaaS- och IaaS-tjänster. Den senaste undersökningen visar tydligt hur det digitala tjänsteutbudet i Sverige och Danmark utvecklas åt olika håll.

En skillnad mellan de två länderna som har förstärkts det senaste året är den relativt höga andelen svenska SaaS-leverantörer som erbjuder kommunikationslösningar (13 procent), samtidigt som det största tjänsteområdet för de danska SaaS-leverantörerna fortfarande är finans/ERP (15 procent). Danmark har också ett relativt stort utbud av lokala, molnbaserade CRM-tjänster, vilket saknar motsvarighet på den svenska marknaden, visar undersökningen.

- När en hel bransch börjar specialisera sig i en viss riktning blir det ofta en självförstärkande trend - helt enkelt för att de första framgångsrika entreprenörerna blir en inspiration för andra. Vi har flera sådana exempel bland de danska leverantörerna av finanstjänster, men också bland de svenska spel- och kommunikationsföretagen, säger Interxions nordiska vd Peder Bank.

Danska IaaS-leverantörer satsar på hybrid

Undersökningen visar också tydligt att många danska IaaS-leverantörer (27 procent) bygger samarbeten med de globala cloud-plattformarna. Därmed kan de stärka sin ställning i relationen till de lokala SaaS-leverantörerna. Motsvarande andel bland de svenska IaaS-leverantörerna är 20 procent.

Effekten är att andelen danska SaaS-aktörer som samarbetar med lokala danska IaaS-leverantörer har ökat från 55 till 61 procent, samtidigt som andelen som samarbetar med europeiska IaaS-leverantörer har minskat från 34 till 24 procent. I Sverige har utvecklingen varit den motsatta. Där har andelen SaaS-leverantörer som samarbetar med lokala svenska IaaS-leverantörer minskat från 55 till 49 procent, samtidigt som samarbetet med europeiska IaaS-leverantörer nästan har fördubblats - från 20 till 37 procent.

- De danska SaaS-aktörernas starka intresse för danska IaaS-partners beror främst på att många danska IaaS-leverantörer har byggt upp ett samarbete med stora globala molnplattformar, som AWS och Azure. De stora internationella aktörerna kommer att ha stor inverkan på de lokala marknaderna, på ett eller annat sätt, säger Peder Bank.

Bakgrund
Cloudscape är en kartläggning av den svenska och danska molnmarknaden för SaaS, PaaS och IaaS som genomförs av det holländska undersökningsföretaget MetisFILES på uppdrag av Interxion. Endast företag med en tydlig B2B-inriktning och med huvudkontor i Sverige ingår i den svenska undersökningen och företag med huvudkontor i Danmark ingår i den danska.